Część z nas tu podpisanych jest związana z różnymi środowiskami aktywnymi w życiu publicznym – z ruchami obywatelskimi, partiami, stowarzyszeniami – wszyscy natomiast reprezentujemy tutaj wyłącznie siebie. Wszyscy jesteśmy oburzeni postępowaniem polskich służb na granicy z Białorusią i zaniepokojeni możliwymi skutkami oraz dalszym rozwojem tej sytuacji, widząc w działaniach władz wyłącznie zapowiedź eskalacji brutalności i okrucieństwa, które nie tylko są naganne, ale również skrajnie nierozumne. Uważamy, że nadszedł dziś czas nie na wyrażanie sprzeciwu i artykułowanie poglądów, które są przecież od dawna znane, ale na aktywny opór wobec działań władz. Część z nas takie działania prowadzi, część je wspiera na miarę własnych możliwości – wszyscy uważamy je za słuszne. Apelujemy do wszystkich zaangażowanych, by ich działania służyły spełnieniu minimalnych, wspólnych żądań, którymi są:

  1. Natychmiastowe przyjęcie wniosków o azyl od wszystkich osób, które chcą takie wnioski złożyć, przebywających na granicy polsko-białoruskiej oraz w jej okolicach.
  2. Skierowanie tych osób do ośrodków dla uchodźców i zapewnienie im podstawowej opieki.
  3. Umożliwienie osobom cywilnym, w tym zwłaszcza wolontariuszom organizacji społecznych patrolowania rejonu przygranicznego i możliwości kontaktu z przebywającymi tam obcokrajowcami – imigrantami i uchodźcami – w celu zapewnienia im pomocy.
  4. Umożliwienie osobom cywilnym, w tym zwłaszcza wolontariuszom organizacji społecznych patrolowania regionu przygranicznego w celu społecznej kontroli działania służb państwa.
  5. Natychmiastowe zaprzestanie przez TVP i Polskie Radio rozpowszechniania kłamliwej i niebezpiecznej, opartej na najgorszych wzorcach propagandy, odczłowieczającej ludzi szukających ratunku i pomocy na polskiej granicy, a jako wrogów Polski określającej ludzi usiłujących im pomóc i sprzeciwiających się polityce władz. Właśnie taka propaganda stała u podstaw najstraszliwszych totalitaryzmów. Jej uprawianie jest zbrodnią.

Rozumiemy sytuację na granicy. Wiemy o roli białoruskiego reżimu, rozumiemy, że przyjęcie uchodźców sprawi, że pojawią się na ich miejsce kolejni – w rosnącej liczbie. Nie mamy jednak złudzeń, że budzące nasze oburzenie brutalne zatrzymywanie przybywających z Białorusi nie zdoła powstrzymać przysyłania następnych i nie rozwiąże problemu. Rozumiemy lęk przed „niekontrolowaną falą imigrantów” i choć go nie podzielamy, to rozumiemy także i to, że nasi współobywatele w potrzebie bezpieczeństwa i poczuciu zagrożenia mają prawo również do egoistycznych reakcji. Mają prawo wybrać własne bezpieczeństwo kosztem nakazów ludzkiej solidarności. Rozumiemy wreszcie nawet to, że szlachetne zobowiązania konwencji genewskiej, podjęte dawno temu w zupełnie innym świecie, są dziś trudniejsze, a może nawet niemożliwe do zrealizowania w pełni dzisiaj, kiedy ludzi u granic Europy można liczyć w setkach tysięcy, a w przyszłości być może w milionach. Niemniej istnieją granice nieprzyzwoitości i one zostały przekroczone przez polskie służby działające w naszym imieniu. Uważamy, że w tej sytuacji nie wolno pozostawać obojętnym i nie można ograniczać się do wyrażania zdania i wygłaszania oburzonych deklaracji. Będziemy działać zdecydowanie i solidarnie wspierać działania innych.

Problem na polskiej granicy musi zostać realnie rozwiązany, a nie tylko odsunięty od naszych oczu za zasiekami, kordonami i ekranami telewizorów pokazującymi nieprawdę. Celem tych, którzy używają ludzi jako amunicji w walce z Polską i Unią Europejską, nie są po prostu ludzie przemycani przez granice. Celem jest destabilizacja państw członkowskich i całej Unii. Ten cel realizuje się – może nawet najpełniej – również wtedy, kiedy nikt nie zdoła przekroczyć polskiej granicy, natomiast w cierpieniu umiera pod lufami karabinów polskich służb. Strategia odstraszania ofiar reżimów i katastrofalnej nędzy jest nie tylko skrajnie niemoralna – jest również nieefektywna.

Rozwiązanie problemu jest trudne. Wymaga międzynarodowego współdziałania, kosztownych nierzadko działań, zdecydowania wobec wrogów demokracji i praw człowieka, z którymi mamy do czynienia. Wszystko to wymaga namysłu, społecznej świadomości celów i priorytetów, wyboru wartości, które w takich sytuacjach stają ze sobą w konflikcie. Decyzje muszą zapadać pod społeczną kontrolą obywateli, w imieniu których są podejmowane. Nikt nie może się tych decyzji ani bać, ani wstydzić.

Zarówno polska Straż Graniczna, jak i zasieki zainstalowane na polsko-białoruskiej granicy, nie pełnią dziś żadnej funkcji obronnej, nikogo i niczego nie strzegą. To są wszystko działania wymierzone w ofiary nieludzkich reżimów, wojen i rozpaczliwej nędzy. Haniebne.

Sympatyzujemy z każdym, kto się temu aktywnie sprzeciwia, usiłując – dziś jeszcze wciąż niestety najczęściej daremnie – pomóc ludziom w skrajnej sytuacji, próbując zapewnić im opiekę na miejscu lub głodując tak długo, jak głodują oni, czy wprost usunąć obrażające przyzwoitość druty kolczaste, które nikogo przed niczym nie bronią, służą wyłącznie łamaniu praw ludzkich i wywołują najkoszmarniejsze historyczne skojarzenia.

Granice przyzwoitości

Podziel się tym ze znajomymi:

   

Lista podpisów w kolejności od najnowszych do najstarszych

Oświadczenie podpisali:
3,234 Christoph Kaszewski
3,233 Zbigniew Paradowski
3,232 Arkadiusz NOWAK
3,231 Michal Fereczkowski
3,230 Anna Wozniak
3,229 Mirosław Kilim
3,228 Paweł Jach
3,227 Halszka Ogińska
3,226 Michał Zieleniewski
3,225 Krystyna Starzyńska
3,224 Beata Szczepura
3,223 Jacek Kleyff
3,222 Elżbieta Wereszczyńska
3,221 Ewa Petrusewicz-Ziajka
3,220 Krzysztof Karkowski
3,219 Izabela Lipińska
3,218 Marta Zbrzyzna-Habib
3,217 Malgorzata Hansen
3,216 Grażyna Górska
3,215 Jacek Petrus
3,214 Ewa Koźniewska
3,213 Zuzanna Czarniawska
3,212 Karol Kasprzyk
3,211 Olga Krzemińska-Zasadzka
3,210 Ewa Jedynasiak
3,209 Olgierd Jagiello
3,208 Krzysztof KISIAŁA
3,207 Maria Klaman
3,206 Barbara Milewska
3,205 Małgorzata Koczur
3,204 Aleksandra Pilc
3,203 Aleksandra Fiszer-Smok
3,202 Anna Żuraws
3,201 Janusz Mirski-Hauviller
3,200 Marta Mrozowicz-Wrońska
3,199 Jarek Nitsch
3,198 Hugar Abdullah
3,197 Urszula Zareba
3,196 andrzej kala
3,195 Luiza Czycza
3,194 Danuta Kisielewska
3,193 Joanna Rozkosz
3,192 Rafał Jarodzki
3,191 Malgorzata Misiura
3,190 Ewa Maciejewska
3,189 Katarzyna Dusilo
3,188 Krzysztof Ulewski
3,187 Katarzyna Kiera-Kurowska
3,186 Zuzanna Poleska-Muchlado
3,185 Anna Cwirko-Hodycki
3,184 Jacek Stecki
3,183 Dorota Szonert
3,182 Beata Słuszko-Ciapińska
3,181 Bernadeta Mazur
3,180 Małgorzata Mikitiuk
3,179 Grażyna Mikolajska
3,178 Magdalena Kowalska
3,177 Danuta Gutorska
3,176 Aniceta Bednarz
3,175 Tomasz Barczak
3,174 Irena Woycicka
3,173 Piotr Bandyk
3,172 Małgorzata Krzemińska
3,171 Aneta Łątka
3,170 Ireneusz Tarnawski
3,169 Krzysztof Rutkowski
3,168 Marta Wszelaczynska-Bujak
3,167 Ryszard Musielak
3,166 Anna Witkowska
3,165 Andrzej Wieckowski
3,164 Anna Karaś
3,163 Wojciech Karaś
3,162 Jana Weretka
3,161 Igor Rychlik
3,160 Urszula Smerecka
3,159 Alicja Jabłońska
3,158 Maria Kostyszak
3,157 Jakub Tarnawski
3,156 Katarzyna Skiba
3,155 Teresa Tarnawska
3,154 Paweł Krajewski
3,153 Aleksandra Pilinow
3,152 Maciej Miąsek
3,151 Krystyna Czyż
3,150 Bogusława Jakubowska
3,149 Zywia Krolikowski
3,148 Maria Jadwiga Stępień
3,147 Alicja Rotfeld
3,146 Łukasz Wierdak
3,145 Mariola Sugalska
3,144 Sebastian Rutkowski
3,143 Marita Rutkowska
3,142 Dominika Dobrogowska
3,141 Malgorzata Luberda
3,140 Jakub Kościerzyński
3,139 Ewa Rychel
3,138 Halina Smyk
3,137 Bogusława Matulaniec
3,136 Wojciech Żmigrodzki
3,135 Katarzyna Żmigrodzka
3,134 Małgorzata Cieślik
3,133 Mariusz Fabiszewski
3,132 Magdalena Gilarska
3,131 Teresa Fedak
3,130 Monika Fedak
3,129 Aneta Fuksa
3,128 Beata Piechowiak
3,127 Klaudia Chronowska
3,126 Marcin Gilarski
3,125 Piotr Chronowski
3,124 Tadeusz Koperski
3,123 Arletta Sykulska-Rais
3,122 Aleksandra Krupina
3,121 Ewa Homuth
3,120 Waldemar Pogodzinski
3,119 Krzysztof Obremski
3,118 Andrzej Tyc
3,117 Katarzyna Brożek
3,116 Danuta Zakurzewska
3,115 Roman Spandowski
3,114 ewa szoc-wilewska
3,113 Anna Jakubczyk
3,112 Janina Marszał
3,111 anna spandowska
3,110 Wanda Jaworska
3,109 Marcin Wieremiejczuk
3,108 Donata Kocot
3,107 Ewa Barańska
3,106 Andrzej Olkiewicz
3,105 Ewa Tomaszewska-Cieślak
3,104 Jolanta Bender
3,103 Wojciech Jerlicz
3,102 Wojciech Golachowski
3,101 Klaudia Lipińska
3,100 Wiesław Wydra
3,099 Anna Wiese-Chyła
3,098 Marlena Sent
3,097 Karol Stański
3,096 Tomasz Kuczma
3,095 Zofia Wądołkowska
3,094 Beata Kurdzielewicz
3,093 Anna Niżegorodcew
3,092 Joanna Derda
3,091 Izabela Falkowska-Tyluszczak
3,090 Mirosława Joszczuk
3,089 Agnieszka Minkina
3,088 Anna Zaniewska-Malik
3,087 Jadwiga Hylińska
3,086 BOLESŁAW POLUS
3,085 Magda Papuzińska
3,084 Paweł Bujak
3,083 AndrJ Maldzis
3,082 Katarzyna Legendź
3,081 Piotr Chrząstowski
3,080 Jadwiga Czypionka
3,079 Anna Zarzyńska - Grajewska
3,078 Urszula TYLKI
3,077 Irena Wergieluk
3,076 Dariusz Uliczka
3,075 Izabela Morska
3,074 Janina Szerszeń
3,073 Grazyna Antko
3,072 Jolanta Kołuda
3,071 Hanna Kubiszyn
3,070 BEATA POLANOWSKA-SYGULSKA
3,069 Joanna Ananiew
3,068 Katarzyna Sarna
3,067 Maria Papierz
3,066 Elżbietawp.pl Piker
3,065 Agata Czarnecka
3,064 Regina LINK
3,063 Magdalena Płachcińska-Bijak
3,062 Lech Brodniewicz
3,061 Zygmunt Dąbrowa
3,060 Ewa Pełnikowska
3,059 Hanna Karpińska
3,058 Wojtek Lewicki
3,057 Anna Początek
3,056 Ludwika Szatanik
3,055 Andrzej Romanowski
3,054 Czeslaw Zegar
3,053 Anna Kwiatkowska
3,052 Dorota Rudzińska
3,051 Tomasz Kowalczuk
3,050 Edward P. Kurek
3,049 Arleta Grzymislawska
3,048 Jarosław Gasewicz
3,047 Jadwiga Michniewicz
3,046 Tadeusz Krawczyk
3,045 Małgorzata Nalewajko
3,044 Anna Beata Bohdziewicz
3,043 Konrad Biardzki
3,042 Robert Nocuń
3,041 Krzysztof Konecki
3,040 Dariusz Kuć
3,039 Ewa Dejmek
3,038 Jarosłaq Grzelak
3,037 Piotr Piotrowski
3,036 Bogusław Łukasik
3,035 Piotr Zatorski
3,034 Katarzyna Konecka
3,033 Paweł Wolski
3,032 marek smolak
3,031 Alicja Stańczyk
3,030 Karolina Lipińska
3,029 Maria Kułakowska-Mróz
3,028 Katarzyna Bartkiewicz
3,027 Katarzyna Hora
3,026 Grażyna Klińska
3,025 Małgorzata Dębicka
3,024 Natalia Kita
3,023 Bogumil Pospiech
3,022 Róża Dembińska
3,021 Barbara Kubaty
3,020 Jacek Kusmierz
3,019 Agnieszka Fila
3,018 Zofia Kozik
3,017 Dorota Michniewicz
3,016 Jerzy Tański
3,015 Aleksandra Jurczyk
3,014 Maria Vieweger
3,013 Grzegorz Ostrowski
3,012 Hanna Ryźlak
3,011 Andrzej Kalinowski
3,010 Tomasz Wiech
3,009 Małgorzata Zięborak
3,008 Katarzyna Służewska
3,007 Szymon Kapela
3,006 Grzegorz A. Buczek
3,005 Tomasz Ber
3,004 Katarzyna Szumniak
3,003 Jolanta Wiśniewska
3,002 Joanna Jeleń
3,001 Stefan Sterzycki
3,000 Andrzej Swietek
2,999 Pawel Sokolski
2,998 Marek Zgadzaj
2,997 Anna Richter
2,996 Emilia Więtczak
2,995 Dorota Majchrzak
2,994 Ewelina Koza
2,993 Maria Służewska
2,992 Barbara Tańska
2,991 Tomasz Dziubiński
2,990 Agata Młodkowska-Dziubińska
2,989 Anna Lutomska-Cudny
2,988 Paweł Dębicki
2,987 Mieczysław Lewandowski
2,986 Barbara Faron
2,985 Henryk Ratajczak
2,984 Piotr Piekutowski
2,983 Jakub Bartosiak
2,982 Leszek Zaleski
2,981 Marek Działak
2,980 Małgorzata Godlewska
2,979 Zuzanna Ananiew
2,978 Sławek Grochowicz
2,977 Katarzyna Lewandowska
2,976 Marcin Bielawski
2,975 Maciej Duszczyk
2,974 Marek Koza
2,973 Krystyna Cichocka
2,972 Zofia Cora
2,971 EWA ZARZYCKA BERARD
2,970 Dominika Pszczółkowska
2,969 Witold Wolinski
2,968 Piotr Pulchny
2,967 Krystyna Orlow
2,966 Anna Pełczynska
2,965 Paulina Suska
2,964 Kazimierz Wlazło
2,963 Bartosz Piechowicz
2,962 Marta Głąb
2,961 Teresa Łuczak
2,960 Malgorzata Kozlowska
2,959 Maria Backer
2,958 Ewa Jabłko wska
2,957 Agata Makowska
2,956 Zbigniew Stec
2,955 Bohdan Jaroszewicz
2,954 Robert Krzysztoń
2,953 Jarosław Klimkiewicz
2,952 Jadwiga Gąsior
2,951 Krzysztof Płaczkiewicz
2,950 Marian Bartnik
2,949 Makary Wiskirski
2,948 Marta Kropaczewska
2,947 Sleksandra Juziuk
2,946 Anna Dołgolewska
2,945 Katarzyna Pabianiak
2,944 Grzegorz Kogut
2,943 Małgorzata Siembab
2,942 Anna Pajdzińska
2,941 Bogumiła Chabowska
2,940 Marek Bryś
2,939 Anna małecka
2,938 Adam Gaik
2,937 Maria Daszkiewicz
2,936 Jerzy Głąb
2,935 Krystyna Głąb
2,934 Paulina Bednarska-Balewska
2,933 Andrzej Bednarski
2,932 Leonard Lis
2,931 Renata Majewska
2,930 Danuta Pawlak
2,929 Jerzy Krajewski
2,928 Zygmunt Chlebowski
2,927 Ryszard Siuda
2,926 Cyryl Łukasiak
2,925 Monika Jurczykowska
2,924 Paweł Drozd
2,923 Halina Roczeń-Fortuna
2,922 Katarzyna Klebba
2,921 Danuta Malżycka
2,920 Jacek Barczykowski
2,919 Marita Konieczna
2,918 Lukasz Koltuniak
2,917 Grażyna Tarnowska
2,916 Aleksandra Kołtuniak
2,915 Tadeusz Chmiel
2,914 Jolanta Małożewska
2,913 Slawek Godlewski
2,912 Janina Jurewicz-Jankowska
2,911 Maja Kubica
2,910 ELŻBIETA PRZYGÓCKA
2,909 Paweł Stysiak
2,908 Roman Bäcker
2,907 Jacek Mirowski
2,906 Dariusz Kut
2,905 Maria Kaszowska
2,904 Anna Ginalska
2,903 Dorota Idzikowska
2,902 Anna Stawikowska
2,901 Anna Pisarska
2,900 Wojciech Popławski
2,899 Władysława Alberska
2,898 Stefan Kamiński
2,897 Borys Musielak
2,896 Tomasz Kłobukowski
2,895 Hanna Kotwicka
2,894 Joanna Jasinska
2,893 Andrzej Szmelter
2,892 Bożenna Wiśniewska
2,891 Jerzy Wiśniewski
2,890 Boguslaw Bojakowski
2,889 Jerzy DAch
2,888 Tadeusz Cieśla
2,887 Ryszard Musielak
2,886 Irena Musielak
2,885 Tomasz Sudra
2,884 Wieslawa Czechowska
2,883 Magda Gaik
2,882 Artur Koterski
2,881 Ryszard Zieleński
2,880 Maria Lis
2,879 Mariusz Górny
2,878 Jadwiga Gaik
2,877 Janina Przybecka
2,876 Dorota Milcarz
2,875 mirek zieliński
2,874 Paweł Horwat
2,873 Ewa Weber
2,872 Dariusz Kłujszo
2,871 Ewa Zientara
2,870 Maciej Stefunko
2,869 Elżbieta Budzewska-Nosowsks
2,868 Miroslawa Biernacka
2,867 Józef Bender
2,866 Anna Bereżańska
2,865 Izabela Rodowicz
2,864 Grazyna Turlej
2,863 Dorota Wnorowska
2,862 Sebastian Soloch
2,861 Anna Podżorska
2,860 Piotr Rachtan
2,859 Zbigniew Orzech
2,858 Piotr Siekaj
2,857 Jan Rodowicz
2,856 Julia Siewniak
2,855 Justyna Smagała
2,854 Malgorzata Marchowska-Holmes
2,853 Krystyna Szewczyk-Szczech
2,852 Ania Baumritter
2,851 Dorota Starościak
2,850 Piotr Łukaszewicz
2,849 Anna Felbur
2,848 Tomasz Wojtkowski
2,847 Ewa Suska
2,846 Justyna Nowakowska
2,845 Krystyna Stefańska
2,844 Anna Żabińska
2,843 Daniel Bauman
2,842 Elżbieta Kupis
2,841 Anna Potyrała
2,840 Liliana Schwartz
2,839 Hanna Kaźmierowska
2,838 Barbara Wysmyk-Lamprecht
2,837 Ewa Karpińska - Bryke
2,836 Hanna Prxybylik
2,835 Aleksandra Kujawska
2,834 Barbara Ostrowska
2,833 Małgorzata Siess-Rosinska
2,832 Dorota Kuswik
2,831 Hanna Łabędzka
2,830 Anna Łabędzka
2,829 Eugenia Karpińska
2,828 Witold Grudziński
2,827 Małgorzata Bajdak
2,826 Ireneusz Janaszak
2,825 Andrzej Bajdak
2,824 Eliza Ptaszynska
2,823 Hanna Horska
2,822 Weronika Furchel
2,821 Salavin Ewa
2,820 Joanna Wisniewska
2,819 Tadeusz Suski
2,818 Mariola Schwarz
2,817 Sławimir Chojecki
2,816 Agnieszka Kłosowska
2,815 Jan Baytel
2,814 Michał Dembowski
2,813 Jadwiga Bańska
2,812 wanda Majewska
2,811 Tomasz Bański
2,810 marcelina szczygielska
2,809 Dominika Szczygielska
2,808 Grażyna Szczygielska
2,807 Maria Brzezińska
2,806 JACEK STANISZEWSKI
2,805 Wieslaw Jendraszyk
2,804 Anna Rudzińska
2,803 Anna Orleańska
2,802 Grażyna Rzęsista
2,801 Beata Szewczyk
2,800 Ryszard Sielużycki
2,799 Bogusława Nowakowska
2,798 Michał Krzyżanowski
2,797 Andrzej Tarnowski
2,796 Bogusława Borak
2,795 Małgorzata Morawiec
2,794 Piotr Tobys
2,793 Bożena Krzyżanowska
2,792 Sebastian Justyński
2,791 Robert Obara
2,790 Jacek Suchowiak
2,789 Teresa Wolfson
2,788 Malgorzata Skrzynska
2,787 Barbara Szwedowska
2,786 Joanna Napiórkowska
2,785 Edyta Warmińska
2,784 Beata Karalus
2,783 Paweł Nowak
2,782 Piotr SOWA
2,781 Anna Dynak
2,780 Maciej Krajewski
2,779 Adam Ptasiński
2,778 Anna Jelec
2,777 Edward Szczęch
2,776 Agnieszka Lutosławska
2,775 Krzysztof Boczek
2,774 Anna Karola
2,773 Anna Rzeczycka Piekarec
2,772 Wit Derkowski
2,771 Janusz Karp
2,770 Piotr C. Kowalski
2,769 Andrzej Winnicki
2,768 Anna Szablińska
2,767 Jadwiga Kosewska
2,766 Grzegorz Staniorowski
2,765 Małgorzata Durbacz
2,764 Grzegorz Kiel
2,763 Grzegorz Marszalek
2,762 Urszula Orchowska
2,761 Anna Buze-Waśniewska
2,760 Magda Słowak
2,759 Aleksandra Bądkowska
2,758 stefania laster
2,757 Grzegorz Gołębiowski
2,756 Zofia Mockałło
2,755 Nina Szawarska
2,754 Anna Nedela
2,753 Małgorzata Szeremet
2,752 Grażyna Piotrowska
2,751 Justyna Rutkowska
2,750 Zbigniew Szawarski
2,749 Joanna Klimczak
2,748 Krzysztof Słowiński
2,747 Barbara Biskup
2,746 Monika Walas
2,745 Wioletta Wejman
2,744 Magdalena Dudek
2,743 SZYMON BIELAWSKI
2,742 Katarzyna Diowksz
2,741 Natalia Woroszylska
2,740 Dominika Jęch
2,739 Teresa Chirkowska-Smolak
2,738 Iwona Iwaniec
2,737 Malgorzata Saadoon
2,736 Herbert Kassner
2,735 Ewa Farhan
2,734 Monika Bernaciak
2,733 Robert Bobiński
2,732 Ewa Ćwiek
2,731 Zbigniew Znaniecki
2,730 Marek Rudziński
2,729 Anna Uryasz-Majewska
2,728 Anna Szeniec
2,727 Donata Kuryłek
2,726 Tomasz Ozdowski
2,725 Beata Kiezel
2,724 Teresa Rutkowska
2,723 Anna Wolodarski
2,722 Jacek Walczak
2,721 Hanna Matczynska
2,720 Grażyna Baran
2,719 Marta Koziak-Podczerwińska
2,718 Roman Ślazyk
2,717 Kasia Pietrzak
2,716 Lucyna Harland
2,715 Andrzej Borowski
2,714 Elżbieta Mitas
2,713 Anna Maliszewska
2,712 Paweł Wroniszewski
2,711 Katarzyna Jewasińska
2,710 Maria Ignaszewska
2,709 Ted Matkowski
2,708 Dariusz Stronka
2,707 Dorota Lipiarska
2,706 Alicja Lisiak
2,705 Adam Czekalla
2,704 Aleksandra Sikora
2,703 Ryszard Ronikier
2,702 Eliza Kłodzińska
2,701 Lidia Jakubowska
2,700 Irena Lankoff
2,699 Alina Bohuta
2,698 Artur Nowacki
2,697 Benigna Kaczmarczyk-Mazur
2,696 maria minta
2,695 Michal Damek
2,694 Grażyna Krupińska
2,693 Jan Urban
2,692 Jacek OSTROWSKI
2,691 agata idzik
2,690 Mirosław Gniado
2,689 Elzbieta Cichopek
2,688 Grzegorz Dąbrowski
2,687 Maria Janiak
2,686 Grażyna Bialik
2,685 Anna Szustet
2,684 Krystyna Piotrowska
2,683 Witalij Rudnicki
2,682 Alicja Tomkiewicz
2,681 GRZEGORZ KRAJEWSKI
2,680 Ilona Wojciechowska
2,679 Anna Andryka
2,678 Barbara Zabielska
2,677 Anna Ostrowska
2,676 Bożena Ferenc
2,675 Ewa Dembowska
2,674 Anna Ciszewska
2,673 Sylwester Zderski
2,672 Ewa Nowak
2,671 Paweł Rybak
2,670 Zofia Jaworska
2,669 Barbara Iwona Brandt
2,668 Małgorzata Zdunek
2,667 Mirosława Wrońska
2,666 Andrzej⁰ Zimowski
2,665 Janina Gielecińska
2,664 Magdalena Bednarek
2,663 Władysław Pękala
2,662 Włodzimierz Grzybowski
2,661 Paweł Arczewski
2,660 Eliza Smoląg
2,659 Anna Gurgul
2,658 Lilianna Lewandowska
2,657 Zbigniew Łukasiewicz
2,656 Tomasz SOBIESIAK
2,655 Elisabeth Kofman
2,654 Danuta Stenka
2,653 Marek Kwiatkowski
2,652 Ewa Chomczyńska-Borowska
2,651 Przemysław Janas
2,650 Jacek Kędra
2,649 Ewa S
2,648 Maciej Wasyluk
2,647 Ewa Basinska
2,646 Natalia Jeziorna
2,645 Małgorzata Duniec
2,644 Mirosława Kędziora
2,643 Bożenna Jankowska-Piskorska
2,642 Roman Kubicki
2,641 Elzbieta M Kwiatkowska
2,640 Katarzyna Puciłowska
2,639 Jerzy Morka
2,638 Agnieszka Kieliszkiewicz
2,637 Andrzej Woszczyński
2,636 Maria Kobus
2,635 Katarzyna Bochenko
2,634 Patryk Stępień
2,633 Ewa Żuławska
2,632 Elżbieta Wojnowska
2,631 Urszula Bertin
2,630 Luba Ristujczina
2,629 Marek Czech
2,628 Izabela Hawryluk
2,627 Ewa Karpisz-Pietrzyk
2,626 Agnieszka Brzezińska
2,625 Sebastian Jamroży
2,624 Henryk Gorz
2,623 Halina Mulewska
2,622 Magdalena Wandzioch
2,621 Krystyna Radzikowska- Miłek
2,620 Lech Moroz
2,619 Anna Pürschel
2,618 Bożena Fryzowska
2,617 Piotr German
2,616 Monika Marciniak
2,615 Andrzej Woźniak
2,614 Adam Czerwoniec
2,613 Tomasz Brodecki
2,612 Jerzy Bogdan
2,611 Małgorzata Kozera-Topińska
2,610 Karolina Vysata
2,609 Jacek Różycki
2,608 DARIUSZ BRYCH
2,607 Marcin Piątkowski
2,606 Barbara Ucka
2,605 Mirosława Czerwoniec
2,604 Waldemar Czerwoniec
2,603 Olga Kossowska
2,602 Marta Komsta
2,601 Tobiasz Wężycki
2,600 Beata Smolinska
2,599 Mateusz Rossa
2,598 Dariusz Turowski
2,597 Piotr Gierak
2,596 Maria Staniszewska
2,595 Krzysztof Grabski
2,594 Piotr Małek
2,593 Alicja Szewczuk
2,592 Krystyna Gawin
2,591 Anna Bargiel
2,590 Gabriel Orsini
2,589 Katarzyna Kądziela-Sekuła
2,588 Paweł Ołów
2,587 Alina Drzewińska
2,586 Dariusz Dawydzik
2,585 Grzegorz Mochnacki
2,584 Katarzyna Drozdowska
2,583 Elżbieta Hańca
2,582 Marta Majchrzak
2,581 Marek Hańca
2,580 Marek Zając
2,579 Izabela Stępień
2,578 Ewa Jagodzińska
2,577 renata smoron
2,576 Anna Oleszczuk
2,575 Jadwiga Majdecka
2,574 Jolanta Pasierbiewicz
2,573 Mariola Maksimowska
2,572 Artur Gieczys
2,571 Halszka Popek
2,570 Lucyna Fogel
2,569 Małgorzata Olejniczak
2,568 Jerzy Nowak
2,567 Monika Bogusz-Pietryka
2,566 antoni franczak
2,565 Joanna Kamińska
2,564 Beata Rybińska-Popek
2,563 Katarzyna Meysztowicz
2,562 Leszek Kotelski
2,561 Elżbieta Cisowska
2,560 Ewa Miksiewicz-Janczy
2,559 Jolanta Kotelska
2,558 Izabela Rasinska
2,557 Marek Rasinski
2,556 Tadeusz Pilutkiewicz
2,555 Maria Dzyr
2,554 Jolanta Piszczako
2,553 Agnieszka Górska
2,552 Ewa Marek
2,551 Katarzyna Kołat
2,550 Mirek Marcinkowski
2,549 Marta Smołka
2,548 Izabella Kimak
2,547 Mark Atrax
2,546 Marcin Roszak
2,545 Stanisław Franiel
2,544 Jerzy Przybyła
2,543 Irena Łokieć
2,542 Katarzyna Chamienia
2,541 Maria Zamachowska
2,540 Wojciech Stachurski
2,539 Danuta Płuciennik
2,538 Tomasz Siwek
2,537 Marek Waluga
2,536 magdalena postępska-głaz
2,535 Joanna Kręć
2,534 Grzegorz Przebinda
2,533 Urszula Królikowska
2,532 Anna Smołka
2,531 Kazimierz Zieliński
2,530 Jarosław Onyszczuk
2,529 Zdzisław Królikowski
2,528 Wojtek Hetmańczyk
2,527 Anna Markowska
2,526 dorota radecka
2,525 Dagmara Łata
2,524 Bogusław Dzikowski
2,523 Anna Badowska
2,522 Joanna Marlewska
2,521 Darius Kaizer
2,520 Lena Anna Kuklińska
2,519 JOANNA KRÓLIKOWSKA
2,518 Robert Mazurkiewicz
2,517 Roman Drobniewski
2,516 Andrzej Galek
2,515 MAREK CZARNY
2,514 Joanna Mackiewicz
2,513 Ewa Sztukiewicz
2,512 Anna Bagniewska
2,511 Łukasz Cieślak
2,510 Mariusz Ferenc
2,509 Janusz Wasiluk
2,508 Piotr Pachowicz
2,507 Jacek Budzyński
2,506 Waldemar Kolas
2,505 Leszek Drong
2,504 Agnieszka Drong
2,503 Dariusz Kołtek
2,502 Inga Trochimowicz
2,501 Maciej Frąckowiak
2,500 Grażyna Ludwiszewska
2,499 Jacek Andrzejewski
2,498 Krystyna Napiórkowska
2,497 Ireneusz Pankowski
2,496 Dariusz Bursztynowski
2,495 Małgorzata Niemkiewicz
2,494 Adam Torbicki
2,493 Józef Lorski
2,492 Jan Truszczynski
2,491 Adam Andrzejewski
2,490 Beata Andrzejewska
2,489 Jerzy Sawka
2,488 Jadwiga Kontowska
2,487 Zdzisław Bykowski
2,486 Marzena Trojanowska
2,485 Andrzej Kaczanowski
2,484 Krzysztof Rogulski
2,483 Tadeusz Komicz
2,482 Beata Malinowska
2,481 Marzena Remiszewska
2,480 Joanna Cimoszko
2,479 Jerzy Sokołowski
2,478 Monika Łaszkiewicz
2,477 Magdalena Awęcka
2,476 Ewa Heflich-Szewczyk
2,475 Katarzyna Łuczak
2,474 Mirosław Kapłon
2,473 Mirosław Pawliszyn
2,472 Anna Tomczak
2,471 Alina Tkaczyk
2,470 Łukasz Urbaniak
2,469 Andrzej Mogielnicki
2,468 Joanna Kazimirek-Podwińska
2,467 Piotr Jaworski
2,466 Hubert Łuczyński
2,465 Barbara Mroziak
2,464 Iwona Pujsza
2,463 Bogna Kuśnierz
2,462 Grażyna Kaszyńska
2,461 Pamela Jaworska
2,460 Adam Maziarz
2,459 Aleksandra Wojdyn
2,458 Tomasz Grochocki
2,457 Jerzy Bartmiński
2,456 Anna Odrowska
2,455 Ella Susmanek
2,454 Mariusz Olszyński
2,453 Eugeniusz Kopczyński
2,452 Maria Łukomska
2,451 Marta Kawa
2,450 Waldemar Kielbasa
2,449 Małgorzata Koniorczyk
2,448 Rafał Chmielowiec
2,447 Boleslaw Zając
2,446 Anna Miś
2,445 Jan Oczadły
2,444 Marcin Wichert
2,443 Joanna Iwaszkiewicz
2,442 Leonard Stanek
2,441 Tadeusz Ramsztajn
2,440 Adam Topolski
2,439 Jolanta Wasilewska
2,438 Kazimierz Szczech
2,437 Ernest Niemczyk
2,436 Małgorzata Staszkiewicz
2,435 Halina Kantor
2,434 Izabella Jaros
2,433 Ewa Kudokas-Szymańska
2,432 Małgorzata Niemczyk
2,431 Michał Zadara
2,430 Agnieszka Budzyńska
2,429 Wojciech Pracki
2,428 Jerzy Zaręba
2,427 Ewa Jaroszyńska
2,426 Maciej Psyk
2,425 Zbigniew Bagiński
2,424 Dorota Czernecka
2,423 Ewa Sładek
2,422 Anna Lastowiecka
2,421 Małgorzata Olczyk
2,420 Radosław Pawłowski
2,419 Antoni Komasa-Łazarkiewicz
2,418 Elżbieta Śpiegowska
2,417 Ewa Pfeifer
2,416 Iwona Zambrzycka
2,415 ADAM BARTOSZ
2,414 Anna Patané
2,413 Beata Jaworska
2,412 Michał Woźniak
2,411 Joanna Główczyk-Zubek
2,410 Anna Wołodko
2,409 Katarzyna Manjani
2,408 Marcjanna Śliwińska
2,407 Ida Dąbrowska
2,406 Zbigniew Olczak
2,405 Grażyna Staniszewska
2,404 Błażej Wolańczyk
2,403 Jarek Bednarczyk
2,402 Jarek Włodarczyk
2,401 Zofia Chorościan
2,400 Krystyna Żakowicz
2,399 Piotr Blumczynski
2,398 Jolanta Marszał
2,397 Maciej Pawlisz-Oremus
2,396 Izabella Sobucka
2,395 Ewa Przepióra
2,394 Jan Picheta
2,393 Bogusław Michał Hanć
2,392 Grzegorz Walnik
2,391 Monika Dąbrowska
2,390 Jakub Szacki
2,389 Elżbieta Leszewska
2,388 Kateryna Laidler
2,387 Adam Mieszek
2,386 Joanna Chomat
2,385 Kamila Kwiatkowska
2,384 Maria Dudkiewicz
2,383 Adam Furtak
2,382 Barbara Koczorowska
2,381 Janusz Jaworski
2,380 Jacek Gołka
2,379 Adam Sofuł
2,378 Rafał Augustyn
2,377 Hubert Kowalewski
2,376 Anna Kaczan
2,375 Marta Gołka
2,374 Adam Iwanowicz
2,373 maciej wolski
2,372 Alojzy Gajewski
2,371 Maja Jaworska
2,370 Andzej Grzegorek
2,369 Łukasz Barański
2,368 Paweł Mrożek
2,367 Dominik Kurek
2,366 Tomasz Bujok
2,365 Katarzyna Prorok
2,364 Katarzyna Kucybała
2,363 Anna Cykman
2,362 Aleksander Czarnecki
2,361 Jakub Bocian
2,360 Maciej Wołkow
2,359 Maria Robaszewska
2,358 Weronika Ciemińska
2,357 Irena Moszczenska
2,356 Magdalena Legendź
2,355 Dorota Żelezik
2,354 Danuta Majewska
2,353 Justyna Radzka
2,352 Marek Głąbski
2,351 Wanda Rusiecka
2,350 Helena Pawlisz-Oremus
2,349 Igor Isajew
2,348 Marek Mierzwiak
2,347 Tadeusz Zdrzalik
2,346 Marcin Ryszkiewicz
2,345 Marcin Ciemięga
2,344 Nela Fleks
2,343 Paulina Tetera
2,342 Aleksander Sumowski
2,341 Konrad Pogoda
2,340 Jolanta Szymańska
2,339 Iwona Lanycia
2,338 Danuta Langpap
2,337 Andrzej Pleszczyński
2,336 Agnieszka Waleńska
2,335 Jakub Kocjan
2,334 Joanna Kowalkowska
2,333 Tomasz Adamczyk
2,332 Grażyna Gołka
2,331 Adam Głaz
2,330 Józef Kuchta
2,329 Piotr Jasionowski
2,328 Agnieszka Przybyt
2,327 Anna Kario
2,326 Ewa Waleńska
2,325 Małgorzata Biernat
2,324 Iwona Lange
2,323 Konrad Rzentarzewski
2,322 Anna Sarnowska
2,321 Artur Romanek
2,320 Konrad SpulA
2,319 Agnieszka Lipka-Barnett
2,318 Dorota Tomska
2,317 Dorota Świdłowska
2,316 Kinga Kurzeja
2,315 Tomasz Muszynski
2,314 Beata Sójka
2,313 Agnieszka Mikulska
2,312 Iza Chądzyńska-Szocka
2,311 Monika Linkiewicz-Dominiak
2,310 Joanna Macech-Smużewska
2,309 Wojciech Behrendt
2,308 Maja Czepiel
2,307 Jolanta Trela
2,306 Sławomir Galek
2,305 Irena Kułasiewicz
2,304 Zofia Zdanowicz
2,303 Halina Kucharczyk
2,302 Artur Pniewski
2,301 Ewa Kułasiewicz
2,300 Dariusz Pelc
2,299 Urszula Barańska
2,298 Joanna Kobielska-Kalisz
2,297 Robert Włodarczyk
2,296 Błażej Ciszewski
2,295 Karolina Freino
2,294 Piotr Szuwarski
2,293 Alicja Chapko
2,292 Magdalena Nurzyńska
2,291 Tomasz Rodak
2,290 Wanda Brzozowska-Zook
2,289 Iwona Jarosz
2,288 Dominika Majuk
2,287 Roman Romkowski
2,286 Karol Kot
2,285 Joanna Jakubek
2,284 Jozef Kapustka
2,283 Jarosław Koch
2,282 Jacek Czarnas
2,281 Bella Olejnik
2,280 Nina Kukawska
2,279 Michał Cersanis
2,278 Krzysztof Olszak
2,277 Monika Hrycyk
2,276 Liliana Buce
2,275 MAGDALENA GOLLNER
2,274 Hubert Plater-Zyberk
2,273 Małgorzata Bart
2,272 Jacek Kucharski
2,271 Violetta Gut
2,270 Wiesław Olszański
2,269 Katarzyna Martynuska
2,268 Ewa Polak
2,267 Wojtek Wróbel
2,266 Mariusz Szczygieł
2,265 Jakub Gomułka
2,264 Marzena Gregorczyk
2,263 Iwona Kochanowska
2,262 Ewelina Pytel
2,261 Katarzyna Kalińska
2,260 Urszula Grzywna
2,259 Izabella Main
2,258 Mirosław Margiecok
2,257 Mieczysław Siudek
2,256 Ryszard Pawlak
2,255 Katarzyna Koczubiej-Pogwizd
2,254 Andrzej Kossowski
2,253 Teresa Bela
2,252 Przemyslaw Maciolek
2,251 Regina Jędruch
2,250 Lidia Pirowska
2,249 Beata Moskal
2,248 Mariusz Łysy
2,247 Jerzy Leon Swiech
2,246 Małgorzata Brażewicz
2,245 Ewa Bielecka
2,244 Marcin Heitzman
2,243 Dawid Gawron
2,242 Anna Salamon
2,241 Tomasz Lanycia
2,240 Rafał Domaracki
2,239 Agnieszka Nowak
2,238 Grzegorz Dudek
2,237 Jacek Dominiak
2,236 Monika Antoszewska
2,235 Anna Błaszczyk
2,234 Małgorzata Dróżdż
2,233 Justyna Paleczny
2,232 Joanna Góra-Iwańska
2,231 Dobromira Kobylińska
2,230 Grażyna Kluczyńska
2,229 Marta Piotrowska
2,228 Robert Wróblewski
2,227 Seweryn Szatkowski
2,226 Martyna Lazowska
2,225 Katarzyna Wolny
2,224 Filip Kurek
2,223 Anna Xymena Woźniak
2,222 Ewa Pomian-Wojcieszczuk
2,221 Adam Mostowy
2,220 Izabela Gaj - Mateusiak
2,219 Piotr Wasielewski
2,218 Piotr Paszkiewicz
2,217 Zbigniew Mazurkiewicz
2,216 Małgorzata Inglot
2,215 Marta Czarnocka-Cieciura
2,214 Marta Małecka
2,213 Nicolas Vidler
2,212 Zbigniew Oleksy
2,211 Krystyna Jagla
2,210 Paweł Majcher
2,209 Jerzy Pająk
2,208 Rafal Stanecki
2,207 Ryszard Balicki
2,206 Waldemar Chalecki
2,205 Agata Dąmbska
2,204 Waldemar Mystkowski
2,203 Martyna Chelinska
2,202 Anna Radwan-Rohrenschef
2,201 Edwarda Lanota
2,200 Alina ŁAŃCUCHOWSKA
2,199 Włodzimierz Grudziński
2,198 Ewa BURDZIŃSKA
2,197 Bozena Anna Yates
2,196 Kamil Wojciechowski
2,195 Waldek Kozłowski
2,194 Andrzej Górtatowski
2,193 Jarosław Romańczuk
2,192 Ireneusz Głowniak
2,191 Hubert Gałkowskj
2,190 Jaroslaw Kotas
2,189 MAŁGORZATA WITESKA
2,188 Gabriela Walas
2,187 Beata Kowalczyk
2,186 Maciej Bordych
2,185 Mirek Górski
2,184 Martyna Wiśniewska
2,183 Aleksandra Dolatkowska
2,182 Barbara Mildner
2,181 Waldemar Szczech
2,180 Ewa Cassidy
2,179 Ewa Szarska
2,178 Tomasz Stachecki
2,177 Marta Prewett
2,176 Michał Sarjusz-Wolski
2,175 Ewa Grzegorek
2,174 Ania Danisewicz-Hein
2,173 Joanna Fronska
2,172 Grzegorz Woźniak
2,171 Aneta Popowska
2,170 Dominika Stankiewicz
2,169 TOMASZ Pawlik
2,168 Anna Sikorska
2,167 Marcin Żołyński
2,166 Anna Thieme
2,165 Agnieszka Kobylarz
2,164 Teofil Dzięgielewski
2,163 Marzena Olszyczka
2,162 Barbara Janus
2,161 Łukasz Wróbel
2,160 Danuta Szaefer
2,159 Aga rabiega
2,158 Wiesław Rygiel
2,157 Krzysztof Tranda
2,156 Stanisław Bogdanowicz
2,155 Aleksandra Dziechciarz
2,154 Dariusz Chudy
2,153 Józef Głodowski
2,152 Anastasia Makrushina
2,151 Paweł Mateusiak
2,150 Andrzej Pożycki
2,149 Krystyna Płaczkiewicz
2,148 Ewa Zygadło
2,147 Halina Spanopulos
2,146 Magdalena Muras-Skudlarska
2,145 Jan Ostrowski
2,144 Iwona Żmurko
2,143 Joanna Mikołajczak
2,142 Iwona Pietrzak-Jędrzejczyk
2,141 Marek Prusicki
2,140 Radek Flak
2,139 Paweł F Nowak
2,138 Lucyna Brymora
2,137 Barbara Jarota-Romaniuk
2,136 Piotr Najwer
2,135 Małgorzata Pałuka
2,134 Łukasz Wiśniewski
2,133 Ewa Swiderska
2,132 Jacek Urbański
2,131 Magdalena Sekulska
2,130 Jan Mlynarczyk
2,129 Ania Padzik
2,128 Przemysław Gorczyński
2,127 Piotr Wołowicz
2,126 Jakub Nowak
2,125 Maciej Bruszewski
2,124 Anna Konwicka
2,123 Aleksandra Górska
2,122 Artur Ślimak
2,121 Marek Zapór
2,120 Elżbieta Wnuk
2,119 Ewa Sowinska
2,118 Irena Choma
2,117 Stanisława Lewandowska
2,116 ANITA Czarniecka
2,115 Andrzej Wiśniewski
2,114 Leszek Krakowiak
2,113 Malgorzata Zauliczna
2,112 Katarzyna Kowalska
2,111 Katarzyna Świątek
2,110 Maria Kąkol
2,109 Katarzyna Mitros
2,108 Bożena Zawiślak-Dolny
2,107 Wieslawa Markowska
2,106 Ryszard ROMANIUK
2,105 Agnieszka Adamkowska
2,104 WIESŁAW CHRUSTEK
2,103 ewa bober
2,102 Marek Szczepaniak
2,101 Katarzyna Narkiewicz
2,100 Amelia Gruszczyńska
2,099 Natalia Aleksiun
2,098 Dorota Lackorzynski
2,097 Maciej Niestorowicz
2,096 Jacek Stepuła
2,095 Halina Gniewek
2,094 Renata Janiuk
2,093 Małgorzata Skula
2,092 Eleonora Gross
2,091 Aurelia Więcież
2,090 Piotr Spychalski
2,089 Andrzej Michalski
2,088 Stanisław Dziewanowski
2,087 Edward Gein
2,086 Krzysztof Dzierżanowski
2,085 Andrzej Włodarek
2,084 Paweł Rabiej
2,083 Mariusz Szczerski
2,082 Grzegorz Kotuniak
2,081 Alina Kotuniak
2,080 Jaroslaw Kuciel
2,079 Marcin Miela
2,078 Piotr Slaweta
2,077 Fryderyk Lubaś
2,076 Małgorzata S-C
2,075 Rafał Jakubowicz
2,074 Agnieszka Rybak
2,073 Piotr Rozmus
2,072 Rafał Wocior
2,071 Beata GÓRZYŃSKA
2,070 Wojtek Gryniewicz
2,069 Przemysław Grabowski
2,068 Marian Blacharski
2,067 Mariusz Błaszak
2,066 Sebastian Niemiec
2,065 Damian Zawieja
2,064 Sylwia Poleska-Peryt
2,063 Bożena Leszczyńska
2,062 Barbara Borgosz
2,061 Agnieszka Rudak
2,060 Jacek wiśniewski
2,059 Joanna Kędzierska
2,058 Jerzy Płoszaj
2,057 Piotr Gąsiorowski
2,056 Jan Wojcieszczuk
2,055 Łukasz Krzywaźnia
2,054 Ryszard Taradejna
2,053 BOGUMIŁA KOTUŁA
2,052 Krzysztof Chudzio
2,051 Grzegorz Konopko
2,050 Tomasz Barczyk
2,049 Jaroslaw Domagala
2,048 Oliwia Papierska
2,047 Bozena Zoltak
2,046 Dobiesław Wróblewski
2,045 Maria Lewandowska
2,044 Izabela Dąbrowska
2,043 Jakub Iskrzak
2,042 Tomek Trela
2,041 Piotr Sadurski
2,040 Zofia Krasnowolska
2,039 Aneta Wiśniewska
2,038 Radosław Mrozowski
2,037 Bartek Andrychowski
2,036 Barbara Adamowicz
2,035 Danuta Zadrzyńska
2,034 Lech Strzelec
2,033 Bogdan Tarnacki
2,032 Seweryn Reszka
2,031 Krystyna Zowczak-Jastrzębska
2,030 Grzegorz Krawczyk
2,029 Ilona Błaszczyk
2,028 Wiesław Miłosz
2,027 katarzyna Baumann
2,026 Joanna Kraszewska
2,025 Zuzanna Błażewicz
2,024 Victor Holen
2,023 Iza Brodnicka
2,022 Jerzy Adamczyk
2,021 Grzegorz Michalik
2,020 Iwona Wiśniewska
2,019 Andrzej Smaga
2,018 Wanda Chat
2,017 Agnieszka Rawicz
2,016 Karolina Kubera
2,015 Anna Lemańska
2,014 Ewa Babczenko
2,013 Magdalena Tokarska-Romańska
2,012 adam witek
2,011 Anna Gronowska
2,010 Urszula Engelmayer
2,009 Michal Przedlacki
2,008 HALINA BISKUP
2,007 Leszek Detyna
2,006 Dariusz Jablonski
2,005 Andrzej Brzostowski
2,004 Paweł Ostafin
2,003 Tomasz Kosmala
2,002 krystyna rybkowska
2,001 Bogdan Grzybek
2,000 Wojciech Szeląg
1,999 Zbigniew Zawadzki
1,998 Agnieszka Grzybowska
1,997 Gabriela Busz
1,996 Wojciech Walczak
1,995 Piotr Balcerowicz
1,994 Michał Konwicki
1,993 Joanna Beata Kobylińska
1,992 Natalia Krynicka
1,991 dawid chalimoniuk
1,990 Elżbieta Kostecka
1,989 Zbigniew Skowronski
1,988 Maria Dusza
1,987 Kinga Marciniak
1,986 Mateusz Pietryka
1,985 Joanna Hopfer
1,984 Monika Howorus
1,983 Elżbieta Mieczkowska-Witek
1,982 Paweł Perkowski
1,981 Grzegorz Przeczek
1,980 Halina Janiszewska
1,979 Barbara Bielecka
1,978 Marta Śliwińska
1,977 Aneta Miechowicz
1,976 Malgorzata Popek
1,975 Ewa Grzegrzółka
1,974 Ilona Szczerbinska
1,973 Beata Nowoswiat
1,972 Grażyna Zagórny
1,971 Grazyna Mroczko
1,970 Anna Raczkiewicz
1,969 Bogdan Klet
1,968 Małgorzata Stasiak
1,967 Liliana Rzepnikowska
1,966 Anna Chapko
1,965 Elżbieta Romańska
1,964 Joanna Grzegorczyk
1,963 Aleksander Karaśkiewicz
1,962 Janina Trepczyn
1,961 Eugeniusz Miler
1,960 Katarzyna Recht
1,959 Dorota Nowacka
1,958 Magdalena Czernicka - Baszuk
1,957 Kaja Szwykowska
1,956 Teresa Pietraszek
1,955 Zofia Perzynska
1,954 Agnieszka Stelmaszczyk
1,953 Joanna Niemunis-Sawicka
1,952 Urszula Tuszynska-Stradomska
1,951 Agnieszka Wierzbicka
1,950 Grzegorz Sierbiński
1,949 Anna Rak
1,948 Anna Golędzinowska
1,947 Marek Lebensztejn
1,946 Walery Lach
1,945 Blanka Adamczuk
1,944 Jerzy Bednarowicz
1,943 Agnieszka Sowińska
1,942 Marek Wilkowski
1,941 Grazyna Frąckowiak
1,940 Jolanta Kubińska
1,939 Adam Stasiak
1,938 Regina Kostrzewa
1,937 Jan Rey
1,936 Grazyna Majzel
1,935 Krzysztof Wagner
1,934 Malgorzata Dzieduszycka-Ziemilska
1,933 Sława Rafalak
1,932 Tomasz Kaczor
1,931 Katarzyna Beym
1,930 Małgorzata Minuczyc
1,929 Andrzej Dyderski
1,928 Ewa Rossa
1,927 Jolanta Morelowska
1,926 Paweł Mossakowski
1,925 Mirosław Tarnowski
1,924 Grzegorz Taczanowski
1,923 Nicolas MATUSIAK
1,922 Jacek Kwiatkowski
1,921 Magdalena Swiatkiewicz
1,920 Grzegorz Mazurkiewicz
1,919 Dorota Kuś
1,918 Hanna Barczykowska
1,917 Agnieszka Pędzińska
1,916 Joanna Reczek-Szwed
1,915 Grażyna Król
1,914 Andrzej Sikorski
1,913 Ewa Michna
1,912 Paweł Janasik
1,911 Maciej Krupa
1,910 Tadeusz Jędrzejczyk
1,909 Agata Witt
1,908 Jolanta Pilimon
1,907 Piotr Woszczak
1,906 José Alfredo Romero Latouche
1,905 Andrzej Musioł
1,904 Maria Łuczak
1,903 Piotr Kłoda
1,902 Anna Basińska
1,901 Piotr Kusch
1,900 Bogusia Wiśniewska
1,899 MAGDALENA Słowińska
1,898 Maria Cygan
1,897 Bartosz Janicki
1,896 Jolanta Ułasiewicz - Kryszkiewicz
1,895 Anna Szmel
1,894 Ewa Stawicka-Nichthauser
1,893 Joanna Preizner
1,892 Andrzej Wieczorek
1,891 Sylwia Fleischer
1,890 Michał Baca
1,889 Jolanta Dutkowska
1,888 Bartłomiej Dobrucki
1,887 Andrzej Krak
1,886 Marcin Siuda
1,885 Piotr Krawczyk
1,884 Ewa Rodkiewicz
1,883 Iwona Romanowicz
1,882 Anna Landau-Czajka
1,881 David Pilcher
1,880 Marta Wojnicz
1,879 Michał Reimer
1,878 Dorota Polańczyk
1,877 Barbara Szyc-Fonferko
1,876 Joseph Krokowski
1,875 Krystian Szulc
1,874 Janusz Kaczmarczyk
1,873 Lidia Sloniowska
1,872 Andrzej Wodzinski
1,871 Bogusława Witońska
1,870 Hanna Wieclawek-Wassermann
1,869 Ewa Zychowicz
1,868 Wanda Pietraszek
1,867 Agnieszka Tysler
1,866 Adrian Jaranowski
1,865 Krystyna Misiak
1,864 Emilia Gilroy
1,863 Lucyna Malska
1,862 Adrian Wielg
1,861 ELŻBIETA SUCHARSKA
1,860 Bozena Zych
1,859 Karol Wójcik
1,858 Iwona Kwiatkowska
1,857 Małgorzata Komorowska
1,856 Agata Tomaszewska
1,855 Elzbieta Cyrnek
1,854 Maria Dobrucka
1,853 Maria Moś
1,852 Malgorzata Gerwat
1,851 Lucja Marusarz
1,850 Alina Cała
1,849 maria Mikołajczyk
1,848 Maja Krokowska
1,847 Aleksandra Piotrowska
1,846 kaja dobrucka-komorowska
1,845 Krzysztof Dmowski
1,844 Andrzej Duda
1,843 Piotr Rodkiewicz
1,842 Małgorzata Bursztynowska
1,841 Włodzimierz Zowczak
1,840 Michał Górnicki
1,839 Piotr Cichocki
1,838 Perla Kacman
1,837 Katarzyna Hoolowaty
1,836 Katarzyna Urbanik
1,835 Joanna Gadzinowska-Szczucińska
1,834 Zbigniew Stachowicz
1,833 Małgorzata Rowicka
1,832 Anna Lipska
1,831 Jolanta Szymańska
1,830 Anna Grabowska
1,829 Lidia Krehlik
1,828 Elzbieta Heller
1,827 Ewelina Szymańska
1,826 Andrzej Węcławek
1,825 Arkadiusz Roćko
1,824 Monika Kinowska
1,823 Tomasz Wydro
1,822 Daniel Przybylski
1,821 Maria Skrzypczak
1,820 Monika Napierska
1,819 Sebastian Biały
1,818 Ewa Schran
1,817 Alexander Prichla
1,816 Paweł Strzelecki
1,815 Joanna Forsberg
1,814 Miroslaw Dowal
1,813 Ewa Gulka
1,812 Piotr Kummer
1,811 Anna Reistad
1,810 Anna Kutrzeba
1,809 Bożena Kochman
1,808 Henryka Wrzesińska-Szkudlarek
1,807 Jan Iwańczyk
1,806 Beata Siewicz
1,805 Ewa Kazmierczak
1,804 Poznan Kunicka-Napierala
1,803 Włodzimierz Krupski
1,802 Beata Kotecka
1,801 Marcin Gołaszewski
1,800 Kinga Molicka
1,799 Marian Kowal
1,798 Adam Konski
1,797 Maria Bulanda
1,796 Joanna Bober
1,795 Beata Grabarczyk
1,794 Katarzyna Staniak
1,793 Paweł Głaz
1,792 Ania Toczyńska
1,791 Marcin Malinowski
1,790 Olga Kózka
1,789 Barbara Toczyńska
1,788 Tomasz Siergiej
1,787 Wiesława Toczyńska
1,786 Katarzyna Szeska
1,785 Ludmila Pelczarska
1,784 Ewa Górna
1,783 Marina Zalewska
1,782 Katarzyna Toczyńska
1,781 Katarzyna Łoz
1,780 Anna Wnuk
1,779 Jakub Gałęziowski
1,778 Natalia Mądry
1,777 Marcin Jarzębski
1,776 Anna Glover
1,775 Mikolaj Wilczynski
1,774 Ryszarda Krzeska
1,773 Wojciech Daszkowski
1,772 Jerzy Dzido
1,771 Katarzyna Wojtowicz
1,770 Małgorzata Grabowska-Snarska
1,769 Piotr Romanowski
1,768 Barbara Toruńczyl
1,767 marie-christine PELISSIER
1,766 Małgorzata Wojda
1,765 Dariusz Sabala
1,764 Marek Budzko
1,763 Krystyna Kolwas
1,762 Dorota Katelbach
1,761 Marzena Laskowska
1,760 Izabela Podjacka
1,759 Anna Żebrowska
1,758 Maciej Jarymowicz
1,757 Dorota Gnyp
1,756 Roman Dolny
1,755 anna jarymowicz
1,754 Jan Karwowski
1,753 Maria Pacyńska
1,752 Bogdan Fraszka
1,751 Kasia Johansen
1,750 Ewa Matysiak
1,749 wojtek pohl
1,748 Ryszard Kluszczyński
1,747 Joanna Antczak-Sokołowska
1,746 Ludmiła Wołyńska
1,745 Jan Staszewski
1,744 Ewa Sawicka
1,743 Grażyna Stando
1,742 Marzena Kardas
1,741 Lilia Chodulska
1,740 Jacek Jarymowicz
1,739 Grazyna Pankiewicz
1,738 Remigiusz Pękala
1,737 Irena Elżbieta Kotowska
1,736 Andrzej Pastusiak
1,735 Anna Ruszczyńska-Wolska
1,734 Monika Hausman-Pniewska
1,733 Jan Grabowski
1,732 Majka Elczewska
1,731 Barbara Zienkiewicz
1,730 Agata Aspell
1,729 Mirosław Świderski
1,728 Jaroslaw Myjak
1,727 Maja Lipowska
1,726 Grzegorz Zaleski
1,725 Małgorzata Muszyńska
1,724 Helena Hessel
1,723 Iwona Libuda
1,722 Jacek Król
1,721 Marta Bursche
1,720 Marta Cygan
1,719 Małgorzata Sicińska
1,718 Joanna Stachowicz
1,717 Michał Murawski
1,716 Katarzyna Józefowska
1,715 Agnieszka Wolska
1,714 Włodzimierz Koehler
1,713 Agnieszka Mastalerz-Madej
1,712 Małgorzata Rafalak
1,711 Małgorzata Iwaszuk
1,710 Swoboda Adam
1,709 Magdalena Kalenik
1,708 Magdalen Komorek
1,707 Hanna Kasprzyk
1,706 Eva Zamojska
1,705 Agnieszka Kasprzycka
1,704 Paweł Kwaśniewski
1,703 Elżbieta Chorążak
1,702 Ewa Szymczyk
1,701 Robert Trojnar
1,700 Aleksander Bursche
1,699 Patrycja Cirko
1,698 Bronisława Dąbrowska
1,697 Ewa Petrusewicz
1,696 Dorota Zgarda
1,695 Arkadiusz Więckowski
1,694 Robert Zaremba
1,693 Kasia Kosecka
1,692 Tomasz Wojciechowski
1,691 Jakub Urbanik
1,690 Alicja Sikorska
1,689 Barbara Eiding
1,688 Hanna Karaszewska
1,687 Hanna Biedulska
1,686 Robert Kalmus
1,685 Piotr Kujawiński
1,684 Marta Walerowicz
1,683 Jan Zamojski
1,682 Sławomir Górak
1,681 Anna Wilska
1,680 Monika Pawłowska
1,679 Matylda Wyszynska
1,678 Estera Wiśniewska
1,677 Marta Trojanowsk
1,676 Krzysztof Śmiszek
1,675 Izabela Chałupka-Moszczyńska
1,674 Małgorzata Wilska
1,673 Beata Dwernicka
1,672 Magdalena Barcik
1,671 Iwona Ciepinska
1,670 Irena Kowal
1,669 Adam Banaszek
1,668 Małgorzata Polanowska
1,667 Janusz Tarnowski
1,666 Mariusz Szeib
1,665 Tomasz Marona
1,664 Krystyna Kalinowska
1,663 Monika Niedźwiecka
1,662 Aneta Ostafin
1,661 Magda Sikorska
1,660 Irena Leśniak-Zieleńska
1,659 Maria Więckowska
1,658 Krzysztof Wilski
1,657 Jolanta Białachowska
1,656 Jolanta Rybus
1,655 Urszula Gilarska
1,654 Józef Malek
1,653 Mieczysław Godyń
1,652 Dariusz Szulc
1,651 Tomasz Błaszczyński
1,650 Kazimierz Skorupski
1,649 Roman Ciarski
1,648 Katarzyna Kubacka
1,647 Jolanta Budzińska
1,646 Stanisław Brzeziński
1,645 Leszek Szaniawski
1,644 Jerzy Kossowski
1,643 Anna Wydra
1,642 Wojciech Ratymirski
1,641 Joanna Stępień Andrzejewska
1,640 Okropny Urwis
1,639 Jędrzej Otręba
1,638 Alicja Kossowska
1,637 Marek Kaminski
1,636 monika domisiewicz
1,635 Lena Klementowicz
1,634 Stefan Opalski
1,633 anna matwijow
1,632 Marek Pieczyński
1,631 Boguslawa Krol
1,630 Maria Kosin-Skoczyńska
1,629 Iwonna Piasecka
1,628 Magdalena Kondraciuk
1,627 Władysław Chudy
1,626 Aleksandra Łapińska
1,625 Dariusz Jaworski
1,624 Andrzej Czupak
1,623 Emilia Jaworska
1,622 Tomasz Tam
1,621 Katarzyna Kalinowska
1,620 Paweł Jałocha
1,619 Aleksandra Jaworska
1,618 Małgorzata Klyszcz
1,617 Monika Jankowska
1,616 Roksana Jurczyk
1,615 Anna Zandecka
1,614 Miron Wolnicki
1,613 Izabela Wagner-Saffray
1,612 Justyna Wolniewicz-Wrabec
1,611 Wlodek Kofman
1,610 Aleksandra Kossak
1,609 Anna Bulska
1,608 Izabela Pałubicka
1,607 Władysław Czulinski
1,606 Anna Jedrzejczyk-Jarosińska
1,605 Alicja Smusz
1,604 Elżbieta Sardecka-sokół
1,603 Magdalena Rełek-Matuszczak
1,602 Helena Nowicka
1,601 Martyna Badzińska
1,600 Piotr Zygadło
1,599 Wiesław Karpiński
1,598 Eva Olkiewicz
1,597 Michał Bielawski
1,596 Piote Białas
1,595 Ewa Pater
1,594 Zofia Kapała
1,593 Kornelia Piotrowska
1,592 Łukasz Korolczuk
1,591 Dariusz Kotfasiński
1,590 Krzysztof Wandelt
1,589 Magda Korotynska
1,588 Kazimierz Janusiak
1,587 Jakub Jedynak
1,586 Dawid Laskowski
1,585 Marek Żelazko
1,584 JERZY KARYLOWSKI
1,583 Piotr Sendecki
1,582 Marek Zimnak
1,581 Teresa Trawinska
1,580 LIDIA NOWAK
1,579 Anna Chudy
1,578 Katarzyna Jażdrzyk
1,577 Jerzy Nowicki
1,576 Barbara INDYKA
1,575 Marzena Michalak
1,574 Jolanta Rybicka
1,573 Franciszek Strychalski
1,572 Natalia Knop
1,571 Krystyna Müller
1,570 Karol Bagiński
1,569 Cezary Wosiński
1,568 Anna Jedrzejczyk
1,567 Dagmara Chraplewska-Kołcz
1,566 Małgorzata Zielińska
1,565 Agnieszka Chrzaszcz
1,564 Barbara Włosek
1,563 Tomek Frycz
1,562 Liliana Komorowska Lindqvist
1,561 Jaku Stwicki
1,560 Danuta Kruczek
1,559 Andrzej Czekało
1,558 Jacek Laszczuk
1,557 Małgorzata Łaszkiewicz-Szymańska
1,556 Elżbieta Ziółkowska-Witkowska
1,555 Henryk Fidos
1,554 Joanna Nowicka
1,553 Kasia Witek
1,552 Zbigniew Witkowski
1,551 Lidia Palacz
1,550 Georges Mink
1,549 Elżbieta Sokołowska
1,548 Wiesława Wolska
1,547 Beata Czajkowska
1,546 Andrzej Rejman
1,545 Dorota Gabała
1,544 Marta P.
1,543 Joanna Kindler
1,542 Malwina A. Użarowska
1,541 Igor Tuleya
1,540 Stefan Sokołowski
1,539 Wojciech Arnold
1,538 Katarzyna B
1,537 Inga Wojcik
1,536 Alicja Syrzysko
1,535 Dariusz Mocior
1,534 Krzysztof Budny
1,533 Jolanta Nicewicz
1,532 Beata Krajewska
1,531 Marcin Wicha
1,530 Marta Szymańska
1,529 Margit Bera
1,528 Małgorzata Adamowicz-Nosowska
1,527 Katarzyna Goldian
1,526 Aleksandra Figura
1,525 Artur Konikowski
1,524 Iwona Kompa
1,523 Barbara Nowacka
1,522 Małgorzata Kałążna
1,521 Anna Szmaja
1,520 Danuta Krajewska
1,519 Adam Kot
1,518 Konrad Kunik
1,517 Lech Bartłomiejczyk
1,516 Anna Iwona Dobrzyńska Bicz
1,515 Ewa Kizwalter
1,514 Agnieszka Palej
1,513 Józef Kasak
1,512 Eliza Karmińska
1,511 Maria Czarnota
1,510 Krystyna Binda
1,509 Marcin Ciemniewski
1,508 Anna Synoradzka
1,507 Andrzej Józia
1,506 Marek Fukała
1,505 Barbara Arnold
1,504 Jolanta Barankiewicz
1,503 Katarzyna Budzyń-Zbierska
1,502 Krystyna Sachnowska
1,501 Jan Skorupiński
1,500 Krystyna Kiebus
1,499 Iwo Tuleya
1,498 eugenia kownacka
1,497 Dominik Sass
1,496 Sylwester Kosior
1,495 Marek Pawleta
1,494 Małgorzata Skuczyńska
1,493 Katarzyna Figlak
1,492 Łukasz Turski
1,491 Barbara Hababicka
1,490 Marta Sienkiewicz
1,489 Jarosław Szczepański
1,488 Iwo Bohr
1,487 Jacek Bartosiewicz
1,486 Anna Frankiewicz
1,485 Irena Kępińska
1,484 Katarzyna Gizulewska
1,483 Grzegorz Firlej
1,482 Piotr Kozioł
1,481 Agata Sieluk
1,480 Dorota Łyżwińska
1,479 Pepe Winkler
1,478 Marek Ryćko
1,477 Anna Wiśniewska
1,476 Miranda McKennitt
1,475 Robert Staniszewski
1,474 Adam Popik
1,473 Urszula Maciąg
1,472 magdalena kurkowska
1,471 Danuta Myrcik
1,470 Regina Pragacz
1,469 Dariusz Żyłka
1,468 Elzbieta Zechenter
1,467 Małgorzata Staniszewska
1,466 Włodzisław Kostecki
1,465 Ewa Janda
1,464 Joanna Kukla Pownuk
1,463 Ewa Kulik-Bielińska
1,462 Marek Radliński
1,461 Ryszard Schnepf
1,460 Magdalena Śniegulska
1,459 Elżbieta Derelkowska
1,458 Piotr Nowicki
1,457 Józef Opalski
1,456 Katarzyna Grodecka
1,455 Jerzy Radziwiłowicz
1,454 Alicja Dryjanska
1,453 Aleksandra Mrozicka
1,452 Nel Berezowska-Lewicka
1,451 Magdalena Jankowska
1,450 Krzysztof Myśliński
1,449 Krzysztof Sierosławski
1,448 Agnieszka Studnicka
1,447 Maria Smolenska
1,446 Rafał Jabłoński
1,445 Tomasz Lis
1,444 Małgorzata Stromczyńska-Dmoch
1,443 Łukasz Rynkowski
1,442 Elzbieta Sachs
1,441 Kinga Brzezińska
1,440 Monika Gruszczyńska
1,439 Paweł Stępień
1,438 Renata Wacinska
1,437 Luiza Piotrowicz
1,436 Anna Starczukowska
1,435 Robert Leńko
1,434 Adam Domagała
1,433 Maria Patrzałek
1,432 Beata Lorkowska
1,431 Konrad Bikowski
1,430 Jarosław Kołtacki
1,429 Mateusz Fręś
1,428 Cezary Nowakowski
1,427 Tadeusz Kruk
1,426 Katarzyns Biel
1,425 Jerzy Bobrowski
1,424 Bohdan Cieslinski
1,423 Dawid Tomanek
1,422 Jan Kończyński
1,421 Radosław Owczarek
1,420 Adam Witała
1,419 Jarosław Mańko
1,418 Ewa Zakrzewska
1,417 Monika Mesuret
1,416 Magdalena Matusiak-Frącczak
1,415 Dagmara Demus
1,414 Joanna Nitkowska-Mayer
1,413 Elżbieta Filipczak
1,412 Danuta Stołecka
1,411 Jędrzej Janiak
1,410 Hubert Szulczewski
1,409 Piotr Chromiński
1,408 Katarzyna Gałązkowska
1,407 Filip Galczewski
1,406 Ewa Dymny
1,405 Ryszard Domin
1,404 Andrzej Titkow
1,403 Magdalena Zawidzka
1,402 Zbigniew Dąbrowski
1,401 Dawid Kupczak
1,400 Magdalena Marona
1,399 Pawel Pluciennik
1,398 Paulina Smaga
1,397 Dawid Ogrodnik
1,396 Zbigniew Wyka
1,395 Katarzyna Weintraub
1,394 Katarzyna Zawiślak
1,393 Pawel Szalecki
1,392 Marcin Makowski
1,391 Witold Ściślak
1,390 Piotr Beniuszys
1,389 Jerzy Kowalski
1,388 PAWEŁ WOJTUNIK
1,387 Aneta Badach
1,386 Patryk Chilewicz
1,385 Jarosław Pawłowski
1,384 Mateusz Białas
1,383 Bozena Muszynska
1,382 Aleksandra Miedzińska
1,381 Dorota Głuchowska
1,380 tomasz moskalik
1,379 Tomasz Swarcewicz
1,378 Anneliese Mistel
1,377 Jerzy Kilanowski
1,376 Tadeusz Bobin
1,375 Marcin Głowacki
1,374 Danuta Bobin
1,373 Katarzyna Kołodziej
1,372 Tomasz Ostrowski
1,371 Bożenna Zielińska
1,370 Ryszard Bogucki
1,369 Stanisław Sikorski
1,368 angelina sielewicz
1,367 Marcin Duda
1,366 Michał Wilgocki
1,365 Leszek Jażdżewski
1,364 Zbigniew Grabowski
1,363 Anna Maria Gliszczynska
1,362 Szymon Znojek
1,361 Wojtek Klemm-Wesołowski
1,360 Zofia Skrzypczak
1,359 Bogusław Liber
1,358 Michał Wiśniewski
1,357 Hans-Georg Kujawa
1,356 Paweł Urbańczyk
1,355 Adriana Zamasz
1,354 Pawel Pawlikowski
1,353 Stefan Lewiński
1,352 Jacek Wrzalski
1,351 Edyta Butters
1,350 Aleksandra Gliszczynska
1,349 Maciej Górecki
1,348 Malgorzata Bela-Pawlikowska
1,347 Tomasz Sadowski
1,346 Elżbieta Senkus-Konefka
1,345 Mariola Malkusz
1,344 Tomasz Fifowski
1,343 Wiktoria Jungstål
1,342 Ewa Kucharska
1,341 Zofia Gierulska
1,340 Łukasz Janas
1,339 Elżbieta Sowińska
1,338 Robert Wołos
1,337 Julia Pleskaczynska
1,336 Sebastian Gębal
1,335 Dawid Dryzalowski
1,334 Robert May
1,333 Beata Grabowska
1,332 Zbigniew Ratajek
1,331 Tomasz Giebień
1,330 Sebastian Walczak
1,329 Krzysztof Kurek
1,328 Michał Surowiec
1,327 Danuta Kozielska
1,326 Piotr Tyma
1,325 Samuel Arakel
1,324 Wiesława Tomczyk
1,323 Danka Kowalski
1,322 Maciej Michałowski
1,321 Eugenia Zwiernik
1,320 Simon Czywczynski
1,319 Błażej Kołodziejczyk
1,318 Grzegorz Tomczyk
1,317 Bohdan Tracz
1,316 Iwona Górska
1,315 Leszek Milewski
1,314 Blandyna Domagała
1,313 Izabela Basztura
1,312 Robert Straszak
1,311 Claudia Torres
1,310 Aleksandra Sarna
1,309 Paweł Tyrała
1,308 Bernarda Sobczyk
1,307 Grzegorz Gołębiowski
1,306 Marcin Prażmo
1,305 Anna Ciereszyńska
1,304 Andrzej Olkiewicz
1,303 Jadwiga Kowalska
1,302 Arkadiusz Bober
1,301 Bożena Konieczyńska
1,300 Anna SANCEWICZ-KLIS
1,299 Małgorzata Sztuka
1,298 Katarzyna Górniak
1,297 Stanisław Potoczny
1,296 Andrzej Chrzanowski
1,295 Hanna Dębosz
1,294 Wanda Sikorska
1,293 Małgorzata Antuszewicz
1,292 Konstanty Gebert
1,291 Marek Bandurski
1,290 Aneta Czerwinska
1,289 Michał Krajewski
1,288 Grażyna Śladowska
1,287 Jacek Sadowski
1,286 Tomasz Kozankiewicz
1,285 Hanna Chrzanowska
1,284 Marianna Strzałka
1,283 Michal Simon
1,282 Lucyna Gebert
1,281 Jolanta Jaczewska
1,280 Andrew Vares
1,279 Malgorzata Miszczyszyn
1,278 Michał Konieczyński
1,277 Agata Chaberska-Mund
1,276 Karolina Wilas
1,275 Piotr Kozłowski
1,274 Joanna Gajewska
1,273 Grzegorz Podgórski
1,272 Anna Jarmuła
1,271 Elzbieta Szmaja
1,270 Krzysztof Woźnicki
1,269 Emil Kotliński
1,268 Halina Zgołkowa
1,267 Marzenna Pierscionek
1,266 Jolanta Kowalewska-Dąbrowska
1,265 dorothee roqueplo
1,264 Daniel Ciechanowicz
1,263 Andrzej Bański
1,262 ELŻBIETA DABKOWSKA
1,261 Joanna Grudzinska
1,260 Piotr Art
1,259 Krzysztof Rogala
1,258 Irena Baron-Haertle
1,257 Ewa Uminska
1,256 ALINA Roszak
1,255 Ilona Wrembel
1,254 Dariusz Dudkiewicz
1,253 Adam Bożewicz
1,252 Andrzej Pietkiewicz
1,251 Juliusz Kossowski
1,250 Agnieszka Wierzcholska
1,249 Zuzanna Csató
1,248 Jacek Michnik
1,247 Ryszard Kamiński
1,246 Piotr Olbryś
1,245 Danuta Bierzanska
1,244 Olga Charzewska
1,243 Waldemar Rybka
1,242 Jarosław Myszkowski
1,241 Maciej Krzaczkowski
1,240 Stanisław Cabała
1,239 Monika Obtułowicz
1,238 Jolanta Witaszek
1,237 Paweł Długosz
1,236 Eliza Oczkowska- Edelman
1,235 Krzysztof Grzybowski
1,234 Karol Zyto
1,233 Wojciech Ornat
1,232 Mariola Szustak
1,231 Markus Chrubasik
1,230 Danuta Długopolska
1,229 Bartosz Łuć
1,228 Monika S
1,227 Danuta Zboś
1,226 Katarzyna Cybertowicz
1,225 Pawel Edelman
1,224 Mariusz Bagiński
1,223 Marta Łuczak
1,222 Iwona Zacharska
1,221 Julia Michałowska
1,220 Joanna Popko
1,219 Hanna Walenczykowska
1,218 Ela Demus van Oosten
1,217 Alina Wszelaki
1,216 Andrzej Wierucki
1,215 Jan Gross
1,214 Błażej Marciniak
1,213 Andrzej Mierzejewski
1,212 Mariusz Waliszewski
1,211 Magda Gnoazdowska
1,210 Tomasz Dedek
1,209 WALDEMAR FALKOWSKI
1,208 Irena Grudzinska-Gross
1,207 Elżbieta Anna Polak
1,206 Karol Bojarski
1,205 Maria Wosiek
1,204 Paulina Kilarska
1,203 Wojciech Pieniawski
1,202 Dagna Zembaty
1,201 Maria Schulz
1,200 Dariusz Kupiec
1,199 Katarzyna Okulicz-Kozaryn
1,198 Andrzej Burża
1,197 Marta Glińska
1,196 Józef Pless
1,195 Ewa Piechota-Sitek
1,194 Joanna Stanislawska
1,193 Marek Królikowski
1,192 Andrzej Jeziorowski
1,191 Teresa. Bogucka
1,190 Barbara Arska-Karyłowska
1,189 Ewa Frankowska
1,188 Jolanta Fierek
1,187 Iwona Kutz
1,186 Joanna Farkash
1,185 EDMUND LISIEWICZ
1,184 Janusz Majcherek
1,183 Tomasz Birosz
1,182 Marek Arciszewski
1,181 maria piotrowska
1,180 Lucyna Sznober
1,179 Joanna Ciepłucha
1,178 Aldona Konieczna
1,177 Jadwiga Kubacka
1,176 Maciej Bielecki
1,175 Grażyna Rzepkowska
1,174 Paweł Patora
1,173 Marcin Mysliwiec
1,172 Alfred Homa
1,171 Joanna Sadowska
1,170 Beata Muszyńska
1,169 Jarek Rzeszotarski
1,168 Katarzyna Gałka
1,167 Włodzimierz Jędrzejczak
1,166 Jan Karol Słowinski
1,165 Lilianna Witkowska-Wawer
1,164 Karolina Kaminska
1,163 ANNA BRATNIKOW
1,162 Anna Stawicka
1,161 Alicja Heyda
1,160 Paweł Nowak
1,159 Jerzy Kałążny
1,158 Elżbieta Rumian
1,157 Bogdan Dąbkowski
1,156 Jarosław Cieślak
1,155 Konrad Grudzień
1,154 Weronika Pawlowska
1,153 Helena Freino
1,152 JERZY FRITSCH
1,151 Zbigniew Grabowski
1,150 Waldemar Świątkowski
1,149 Konrad Szymański
1,148 Katarzyna Karlińska-Wróbel
1,147 Grażyna Jastrzębska
1,146 Łukasz Szmeil
1,145 Małgorzata Wryk
1,144 Anna Pelc
1,143 BARBARA GONTARZ
1,142 Bogusława Śmigielska
1,141 Robert Zwoliński
1,140 Michal Domagala
1,139 Stanisław Horodecki
1,138 Marek Mazur
1,137 Adriana Antkowiak
1,136 Irena Białek
1,135 Justyna Firlicinska
1,134 Grzegorz Kmiecicki
1,133 Ewelina Zemła
1,132 Natalia Rakowska
1,131 Marzena Olinkiewicz
1,130 Dariusz Łanocha
1,129 Barbara Grunwald
1,128 Wacław Krupiński
1,127 Leszek Wcześniak
1,126 Jolanta Wesolowska
1,125 Dominika Czerniak
1,124 Magdalena Grabacka-Kilarska
1,123 Krzysztof Nowak
1,122 Ewa Śmiela
1,121 Wojciech Świerkot
1,120 Karina Adamczyk
1,119 Malgorzata Bera
1,118 malgorzata korzon-lewinska
1,117 Wojciech Wolski
1,116 Anna Opońska
1,115 Anna Ignaczak
1,114 Mariusz Malinowski
1,113 Lucyna Stepien
1,112 Dominik Haczewski
1,111 Jan Liniewiecki
1,110 Roman Wójcicki
1,109 Sylwester Witas
1,108 Mirosław Danhoffer
1,107 JANUSZ ANTOŃCZYK
1,106 Piotr Czejkowski
1,105 Adam Michel
1,104 Katarzyna Harkot
1,103 Magda Swiatek
1,102 Jakub Szymański
1,101 Witold KRASUCKI
1,100 Hanna Szeliga
1,099 Andrzej Cyranka
1,098 Agata Czachorowska
1,097 Jan Borowski
1,096 Jerzy Bilowicki
1,095 Maja Grabacka
1,094 Michał Karpyszyn
1,093 Magdalena Krzesłowska
1,092 Joanna Rzymkowska
1,091 Barbara Powązka
1,090 Renata Gadamska-Serafin
1,089 Elżbieta Miklas
1,088 Aneta Skrzypczak
1,087 Małgorzata Zalewska-Guthman
1,086 Ewa Szukalska
1,085 Wiesława Sujkowska
1,084 Ewa Górbiel
1,083 Przemysław Nowak
1,082 Beata Trybuła
1,081 Agnieszka Stelmach
1,080 Krystyna Jaworska
1,079 Zbigniew Dmitroca
1,078 Radosław Godlewski
1,077 Agnieszka Modeńska
1,076 Joanna Szaniawska
1,075 Józef Baliński
1,074 Maciej Klimczak
1,073 Ewa Szaniawska
1,072 Aleksandra Suchecka
1,071 Adam Ogrodnik
1,070 Maria Leszczynska
1,069 Marzena Zielonka
1,068 Robert Lenko
1,067 Ewa Kałahurska
1,066 Zbigniew Lasocik
1,065 Janusz Opryński
1,064 Ewa Wojak
1,063 Katatrzyna Brandt
1,062 Beata Lenko
1,061 Klaudia Barnej
1,060 Magdalena Podoska
1,059 Karol Leopold Rodolinski
1,058 Krystian Łukaszewski
1,057 Teresa Wójcikowska
1,056 Łukasz Biedka
1,055 Paweł Tobis
1,054 Alina Świdowska
1,053 Wiktor Piber
1,052 Aleksandra Rutkowska
1,051 Katarzyna Mika-Bury
1,050 Malgorzata Wencewicz
1,049 Dorota Mazurczak
1,048 Bartek Mikołajczak
1,047 Mateusz Wiśniewski
1,046 Iwona Kowalczyk
1,045 Hanna Puchalska
1,044 Pawel Barański
1,043 Jakub Gulewski
1,042 Krzysztof Dąbek
1,041 Grzegorz Paterek
1,040 Katarzyna Nyczek
1,039 Miłosław Reczek
1,038 Józef Piłat
1,037 Joanna Cierkońska
1,036 Iwona Kochman
1,035 Zbigniew Kasprzycki
1,034 Magdalena Zielińska
1,033 Jan Lopatniuk
1,032 Wiktor Łuczyński
1,031 Ryszard Kamiński
1,030 Michał Pawłowski
1,029 Anna Hussar
1,028 Grzegorz Kostka
1,027 Jarosław Witkowski
1,026 Urszula Czubak
1,025 Anna Radzik
1,024 Krzysztof Hauda
1,023 Henryk Nazarewicz
1,022 Zofia Freitag
1,021 Anna Szymańska
1,020 Henryk Mizerski Mizerski
1,019 Malgorzata Rosnowska
1,018 Anna Gryka
1,017 Sławomir Romanik
1,016 Małgorzata Hentszel
1,015 Danuta Ciszewska
1,014 Dorota Łopalewska
1,013 Pawel Pulawski
1,012 Anita Fogler
1,011 Magdalena Freino
1,010 Halina Malinowska
1,009 Teresa Kurzawa
1,008 Małgorzata Osowska
1,007 Monika Perek
1,006 Mariusz Drwal
1,005 Marta Dobromirska-Passent
1,004 Małgorzata Wajda
1,003 Przemysław Duda
1,002 Łukasz Wieczorek
1,001 Ewa Zygmanowska
1,000 Marta Ulinska
999 Wojciech Konopacki
998 Małgorzata Kruszewska
997 Elżbieta FOSKATO-BUChalik
996 Jacek Kuklewski
995 Karolina Dzięciołowska
994 Ryszard KALECIAK
993 Izabela Nowak
992 Grzegorz Łucki
991 Zofia Michalik
990 Andrzej Zygler
989 Violetta Wilder krynska
988 Krzysztof Gniado
987 Ewa Kozioł
986 Katarzyna Dąbrowska
985 Dominika Walichniewicz
984 adam ostrowski
983 Ewa Braun
982 Małgorzata Jędrych
981 Małgorzata Ferfet
980 Lena Tall
979 Dorota Szczepaniak
978 Katarzyna Kulesza
977 Bogdan Jagusztyn
976 Elzbieta Piwko
975 Radosław Grzelak
974 Natalia Waloch
973 Marcin Talarek
972 Cecylia Soczewica Ramsdal
971 Ewa Chwedeńczuk
970 Krzysztof Wiśniewski
969 Marek Rogala
968 Ewa Miśniak
967 Dariusz Tomaszewski
966 Pawel Fotygo
965 Beata Katkowska
964 Małgorzata Wołyńska
963 Malgorzata Kaznowski
962 Nikodem Kulesza
961 Maria Konopacka
960 Józek Morawiec
959 Agnieszka Kunkiewicz
958 Małgorzata Bajorek
957 Urszula Odrobińska
956 Lukasz Lach
955 Grażyna KUBICA
954 Teresa Koryl
953 Elżbieta Sałaban
952 Kazimierz Brzezicki
951 Katarzyna Niewiadomska
950 Joanna Starzecka
949 Maciej Czerniak
948 Tadeusz Wieczorkowski
947 Żaneta Głowacka
946 Maciej Kowalewski
945 Grażyna Prajs
944 Bogumiła Myszkowska
943 Dariusz Gasztych
942 Irena Śmieszek
941 PAWEŁ LAZAREK
940 Wojciech Obtułowicz
939 Ewa Urbańska
938 Krystyna Tomala
937 Jadwiga Marciniak
936 Sylwia Ledwoch
935 Marcin Homa
934 Ewa Stępniak
933 Elżbieta Pniewska
932 Adam Witas
931 Zbigniew Prajs
930 Dorota Bilmin-Kruczyńska
929 Monika Wojtun
928 Jan Starosta
927 Marta Kucharska
926 Leszek Ścioch
925 Lidia Kepka
924 Izabela Kłossowska
923 Krzysztof Czuba
922 Joanna Krzemińska
921 Justyna Woźniakowska-Miziołek
920 Stefan Stanowski
919 Jolanta Mańka
918 Grażyna Pozarzycka
917 Halina Krakowiak
916 Joanna Świderska
915 Karol Grabski
914 Marek Bielówka
913 JOANNA MHADHBI
912 Sylwia Pilarz
911 Jowita Szafranek-Grzeszczyk
910 Jarosław Kusmierek
909 Natalia Pokorska
908 Elżbieta Niedźwiecka
907 Jarosław Sobień-Mor
906 Barbara Sińczuk
905 Mikołaj Małasiński
904 Dominika Bonisławska
903 Agnieszka Loska
902 Gaya Sawicka
901 Olga Budniak
900 Paulina Keck
899 Józefina Plesner
898 Danuta Jaroć
897 Monika Lipska
896 Agnieszka Fryś
895 Paula Sawicka
894 Agata Pydzińska
893 Artur Miller
892 Kamila Borowczyk
891 Iwona Zawadzińska
890 Tomasz Kupiecki
889 Aleksander Jaworski
888 Malwina Narwicz
887 Anna Gut vel Gutkowska
886 Janusz Ciszewski
885 Adriana Plaza
884 Janusz Gajos
883 Paulina Pawłowska
882 Marta Kęsik
881 Tomasz Lipecki
880 Adrian Szczepański
879 Jan Ordyński
878 Katarzyna Śpioch
877 Małgorzata Klemens
876 Joanna Guza
875 Maciej Magda
874 Magda W
873 Izabella Koniarska
872 Jarek Czerski
871 Małgorzata Kost
870 Elżbieta Czerepowicka
869 Aleksandra Mańka-Chmura
868 Jarosław Dominik Stawarz
867 Maciej Sobieraj
866 Greg Lesiak
865 Natalia Matłacka
864 Marek Gongolewicz
863 Justyna Woźniakowska
862 marta petrusewicz
861 Marianna Hall
860 Hanna Frem
859 Andrzej Klenk
858 Michał Bardoń
857 Agata Tomasiewicz
856 Anna Malesińska
855 Dorota Nieznalska
854 Tomasz Moskal
853 Ewa Geba
852 Marek Barański
851 Agata Hacura
850 Janusz Biel
849 Roman Baczyk
848 Maria Bogdani
847 Eugeniusz Matecki
846 Kazimiera Bogdanowicz
845 Katarzyna Winiarska
844 Lucjan Trzepla
843 Marta Walentynowicz
842 Jagoda Gregorczuk
841 Monika Kirschenstein
840 Julka Bednarek
839 Piotr Jamroz
838 Mikołaj Włodarski
837 Katarzyna Kaminska-Krawczyk
836 Katarzyna Dubas-Jakóbczyk
835 Tomasz Groński
834 Małgorzata Mączyńska
833 Tadeusz Płuciennik
832 Maria Kuśmierek
831 Maciej Piasecki
830 Katarzyna Troszok
829 Anna Kubicz
828 Przemyslaw Tomalski
827 Krzysztof Ossowski
826 Katarzyna Możdżeń
825 Andrzej Trzeciakowski
824 Renata Janc
823 Anna Otrębska
822 Patryk Knapczyk
821 Joanna Sagan
820 Justyna Butrymowicz
819 Tomasz Rozbicki
818 Urszula Pietrzyk
817 Dawid Gurfinkiel
816 Zbigniew Błaszkowski
815 Julia Baster
814 Joanna Hall
813 Daniel Nasiłowski
812 Jacek Kucharczyk
811 Piotr Modzelewski
810 Łukasz Supergan
809 Zygmunt Dubaj
808 Andrzej Dudek
807 JERZY SENATOR
806 Zuzanna Lesiak
805 Martyna Czabańska
804 Mariia Holubenko
803 Piotr Marciniak
802 Karolina Zapłata
801 Małgorzata Kołodziejek
800 Helena Csató
799 Janusz Majchrzak
798 Anna Szyc
797 Rafał Otlewski
796 Hanna Grabowska
795 Iga Pogorzelczyk - Porzucek
794 Elżbieta Bajon-Kwiatkowska
793 Maja Karasiewicz
792 Aleksandra Hall
791 Mieczysław Bogacz
790 Artur Piesiewicz
789 Danuta Michalik
788 Magdalena Kozlik
787 Ryszard Biniek
786 Aleksandra Przybyla
785 Krystyna Iwaniec
784 Janina Czaicka
783 Dorota Socha
782 Stanisław Gembalczyk
781 Adriana Szmuc
780 Aleksandra Fila
779 Grażyna Mauchnik
778 Dominika Przychodzeń
777 marcin duraj
776 Dorota Klępka
775 Aleksandra Winder
774 Barbara Tysz
773 Brygida Zylinska
772 Janusz Świątkowski
771 Barbara Hajduk
770 Jolanta Zarzycka
769 Krzysztof Wojciechowski
768 Piotr Maciejewski
767 Grazyna Borowska
766 Beata Ciuruś
765 Wojciech Gabrylewski
764 Eugeniusz Sigismund
763 Beata Karczmarek-Śliwińska
762 Bożenna Sigismund
761 Jerzy Modlinger
760 JACEK MYKITA
759 Paweł Pawiński
758 Zofia Jankiewicz
757 Anna Kaczmarska
756 Wiesław Stach
755 Ewa Januszewska
754 Marek Weiss
753 Hanna Roguska
752 Konrad Bońda
751 Henryk Myśliwiec
750 Agnieszka Gołas
749 Piotr Gąciarek
748 Bozena Harazim
747 Anna Kotowska
746 Anna Wiktoria Rycombel
745 Aleksandra Łażeńska
744 Małgorzata Pardecka
743 Grzegorz Antonowicz
742 Beata Chmielewska
741 Mateusz Kijowski
740 Igor Onyszkiewicz
739 Magdalena Roszczyńska
738 Zofia Malcher
737 Maria Onyszkiewicz
736 Anna Wisniewska-Becker
735 Olgierd Sarzynski
734 Jacek Fedorowicz
733 Iwona Sarjusz-Wolska
732 Jarosław Gliński
731 Dawid Stakun
730 Jan Gajewski
729 Krzysztof Gierat
728 Hanna Pilarczyk
727 Joanna Majka-Stachurska
726 Joanna Kawecka
725 Anna Wielopolski
724 Olga Kołodziejczyk
723 Andrzej Seweryn
722 Joanna Kowalska
721 Krystyna Wawszczyk
720 Katarzyna Wyszomierska
719 Marek Sienicki
718 Izabela Mierzwińska
717 Joanna Janik
716 Ewa Popiel
715 Zofia Gonera
714 Dorota Będkowska
713 Alicja Najdek
712 Krzysztof Ozga
711 Wojciech Maj
710 Edyta Jakubowska
709 Dorota Sadowska
708 Maria Seweryn
707 Anna Alboth
706 Jean-Jacques GRANAS
705 Joanna Bożek
704 Michelle Granas
703 Ewa Mrożkiewicz- Zielińska
702 Przemysław Włodarczyk
701 Urszula Sulewska
700 Krzysztof Piasecki
699 Daniel Kwiatkowski
698 Jan Lubański
697 Jacek Kostoń
696 Antoni Graniszewski
695 Waldemar Treder
694 Janusz Polowczyk
693 Marlena Dziugieł
692 Henryk Szlezinger
691 Jakub Sulewski
690 Jerzy Majzer
689 Katarzyna Bennett
688 Jacek Lewandowski
687 Bogdan Grudziński
686 Beata Bauman
685 Jan Okrasiński
684 Ewa Łabanowska
683 Ewa Riegel
682 Tacjana Blicharz
681 Anita Bednarz
680 porawski iwo
679 Andrzej Lubieniecki
678 Marek Jeziorowski
677 Tomasz Kołodziej
676 Jacek Marszałek
675 Iza Kędzierska
674 Martyna Bójko
673 Anna Matuszak
672 Jarosław Sikorski
671 Piotr Bardzinski
670 Jacek Pawelec
669 Lucyna Malinowska
668 Lidia Jasinska
667 Ewa Gajos
666 Magdalena Beifus
665 Sławomir Żynel
664 Katarzyna Gąsiorowska
663 Artur Tajber
662 Anna Augustyńczyk
661 Julie Walecka
660 Marian Romański
659 Marcin Miskiewicz
658 Rafał Bartmiński
657 Małgorzata Cichocka-Żekało
656 Aneta Szczudlik
655 Karolina Brzycka
654 Katarzyna Pawlowski
653 piotr kaszycki
652 Wanda Wagner
651 Hanna Maciejko
650 Grzegorz Keck
649 Martin Krygier
648 Marcin Borowski
647 Magdalena Kasprzyk
646 Hanna Dulewicz
645 Łukasz Mańturz
644 Maciej Michalski
643 Jaroslaw Kogut
642 Monika Koblańska
641 Joanna Tuszyńska
640 Urszula Milewska
639 Jan Wasyluk
638 Grazyna Las-Opolska
637 Hanna Brakoniecka
636 Przemysław Pachówka
635 Joanna Dymowska
634 Karolina Warno
633 Elzbieta Linsenbarth
632 Monika Jezierska
631 Małgorzata Moszko
630 Waldemar Drozd
629 Łukasz Jaremek
628 Paweł Podkościelny
627 Piotr Oikinski
626 Norbert Drabik
625 Halina Kocek
624 Izabella Wol
623 Ewa Malicka
622 Agnieszka Bajda
621 Krystyna Foreman
620 Anna Buchta
619 Bogumila Hall
618 Lidia Głowicka-Pręgowska
617 Zbigniew Pręgowski
616 Beata Kwiatkowska
615 Ireneusz Siwiec
614 Jan Samsel
613 Stanisława Skłodowska
612 Stowarzyszenie Ster Na Demokrację
611 Danuta Hoffman-Migut
610 Magdalena Trendel
609 Magdalena van der Kroft-Golka
608 Halina Tomaszewski
607 Marek Piotrowski
606 Agata Hall
605 Piotr Michalowski
604 Anna Żarnowiecka
603 Magda Umer
602 Renata Zawadzka-Ben Dor
601 Anna Szybalska
600 Milena Karlinska
599 Małgorzata Cytacka
598 Ewa Mech
597 Piotr Janas
596 Ewa Bugajna
595 Marek Stańko
594 Iwona Walczak
593 Agata Wolff
592 Aleksandra Stańska
591 Magda Jeziorna
590 Anna Burzyńska
589 Joanna Rostworowska
588 Lech Łaski
587 Katarzyna Augustynek
586 Ewa Szewczyk
585 Kamil Słowik
584 Joanna Sokolińska
583 Beata Kania
582 Katarzyna Wierzbicka
581 ANETA Joachimkowska
580 Aleksandra Krajewska-Nowak
579 Anna Nowaczyk
578 Małgorzata Risłońska
577 Danuta Kocon
576 Zbyszek Niwak
575 Krzysztof Materna
574 MALGORZATA KOBA-KLADZ
573 Magdalena Wojciechowska
572 Eleonora Brewczynska
571 Katarzyna Trębacka
570 Anna Engelking
569 Marcin Nadolski
568 Marta Jasinska
567 Piotr Tyczyński
566 Jadwiga Majchrzak
565 Jan Strzałka
564 Iwona Karpowicz-Dajczer
563 Adam Czarniewicz
562 Anna Barczyk
561 Katarzyna Szymanowicz-Mysłajek
560 Agnieszka Sułek
559 Piotr Wróblewski
558 Małgorzata Wieczorek
557 Joanna Wróblewska
556 Pawel Skrzywanek
555 Katarzyna Strzelecka
554 Agata Czerwińska
553 Wojciech Fila
552 Ewa Michna
551 Jerzy Grys
550 Jacek Ostrowski
549 Maryna Czaplinska
548 Urszula Minta
547 Robert Witecki
546 Anna Lorenc
545 Joanna Cieślak
544 Justyna Baszuk
543 Andrzej Mężyński
542 Aldona Piechuta
541 Tomasz Sarosiek
540 Alina Jakubowska
539 Ewa Kobierska-Maciuszko
538 Zbigniew Hajdacki
537 Teresa Michalak
536 Monika Czarnota
535 Krystyna Janda
534 Danuta Matusik
533 Agnieszka Zielińska
532 Agnieszka Aleksiejczuk
531 Anna Skibińska
530 Zbigniew Pelech
529 Marzanna Kołodziejska
528 Aniela Staszewska
527 Mariola Krajnik
526 Janusz Kubicki
525 Danuta Czarnywojtek
524 Leon Borowiecki
523 Ewa Gierych
522 Sławek Kacprzykowski
521 Dorota Łazowska
520 Witold Piecha
519 Wojciech Okupniak
518 Małgorzata Wolska
517 Iwona Iwanowska
516 Aleksandra Claxton
515 Marta Grześkowiak
514 Justyna Grabowska
513 Anna Jankowska
512 Katarzyna Sikora
511 Ewa Jedynasiak
510 Lidia Szczepaniak
509 Maria Augustynczyk
508 Andrzej Buszke
507 Ewa Witkowska
506 Elżbieta Krassowska-Modlinger
505 Anna Potempska
504 Elżbieta Kunachowicz
503 Agnieszka Szopa
502 Krzysztof Pawłowski
501 Ewa Piasecka
500 Elżbieta Ciaś
499 Miłosz Wierzchowski
498 Magdalena Szczeponek-Kłoda
497 Malgorzata Stefanowska
496 Katarzyna Sikorska-Siudek
495 Matylda Szewczyk
494 Marek Mysik
493 Małgorzata Górna - Zanni
492 Matylda Kazimierska
491 Anna Baranowska
490 Zdzisława Lewicka
489 Teresa Tokarska
488 Mirosława Kaczmarek
487 Tamara Rubin
486 Marzena Smolna
485 Magdalena Wołoszyńska
484 Anna Kulik
483 Andrzej Świątek
482 Jacek Chmielewski
481 Zuzanna Mitka
480 Tomasz Oryński
479 Katarzyna Paszkiewicz
478 Hanna Żurek
477 Ewa Ziemkiewicz
476 Jan Bokiewicz
475 Małgorzata Kreft
474 Barbara Engelking
473 Danuta Myśliwiec
472 Karolina Gąsiorowska
471 Agata Piórkowska
470 Dorota Mitka
469 Elzbieta Jablonska
468 Anna JANUSZKIEWICZ
467 Adela Kobelska
466 Monika Czajka
465 Iwona Wardal
464 Katarzyna Augustynczyk
463 Marcin Banaszkiewicz
462 Joanna Tyczyńska
461 Hanna Dobrowolska
460 Zofia Szewczyk
459 Dorota Szura
458 Maria Biegańska-Prochaczek
457 Hanna Banaszczyk-świłło
456 Bożena Jurczyk
455 Anna Złocka
454 Alicja Tota-Głowacka
453 Aleksandra Konieczna
452 Barbara Barczyk
451 Robert Stypczyński
450 Martyna Lorenc
449 Mariola Piętak
448 Ewa Cwojdzińska
447 Karolina Szymańska
446 Aleksandra Słomczewska
445 Jagoda Bogacz
444 Małgorzata Danicka
443 Przemysław WIszniewski
442 Grażyna Jurewicz
441 Halina Lechowicz
440 Wiesław Biernacki
439 Bogusława Zapotoczny
438 Stowarzyszenie KOBIECY Słupsk
437 Barbara Nowak
436 Piotr Sułkowski
435 Andrzej Wendrychowicz
434 Maria Broniatowska
433 Katarzyna Kretkowska
432 Agnieszka Dyduch
431 Monika Doroszkiewicz
430 Cexary Kusmirek
429 Dariusz Roszczyk
428 Anna Jagiella
427 Aleksandra Piwońska
426 Renata Gruszecka
425 Hanna Skorupska
424 Dagmara Bieniewska
423 Komitet Obrony Demokracji Region Opolski
422 Ula Lewicka
421 Marta Połtowicz-Bobak
420 Małgorzata Besz-Janicka
419 Katarzyna Paribek
418 Małgorzata Bernacik
417 Joanna Łapińska
416 Urszula Dutkowska
415 Rafal Dziura
414 Andrzej Witkowski
413 Anna Dziedzic
412 Joanna Wojsa
411 Teresa Wilkaniec
410 Artur Borkowski
409 Stowarzyszenie Sędziów "Themis"
408 Marta Skrzypiec
407 Aleksandra Rasz
406 Grzegorz Ganszczyk
405 Miłosz Krawiecki
404 Marta Welbel
403 Maciej Stepańczuk
402 Jacek Maj
401 Maria Baraniecka-Witkowska
400 Martyna Bakun
399 Magda Berlińska
398 Krystyna Markiewicz
397 Roman Kalinka
396 Grażyna Odechowska
395 Zdzisław Kaźmierczak
394 Jack Rekin
393 Krzysztof Rubinkowski
392 Przemysław Bielicki
391 Barbara Miezin
390 Magdalena Kuk-Jędrzejczak
389 Jakub Wójcik
388 Łukasz Horodecki
387 Grażyna Firek
386 Anna Jeziorna
385 Grzegorz Rewer
384 Halina Szpak
383 Tymon Rubel
382 Rafał Szymczak
381 Joanna Bujakiewicz
380 Anna Sikorska
379 Antonina Pokorska
378 Joanna Januszewska
377 Magda Bakun
376 Jolanta Huzarewicz
375 Marta Gnyp-Stefanowicz
374 Dorota Sosnicka-Gurbiel
373 Agnieszka Krzemień
372 Aleksandra Kucharska
371 Malgorzata Oniszczuk
370 PAWEŁ MATAREWICZ
369 ANNA Głowacka
368 Diana Bonczar
367 Marcin Wołk
366 Joanna Nogaj
365 Anna Korwin-Piotrowska
364 Joanna Makarska
363 Justyna Dresler-Sewerska
362 Barbara Sikora
361 Izabela Majcher
360 Violetta Krajewska
359 Maciej Czajka
358 Mirosława Huflejt-Łukasik
357 Tadeusz Baranowski
356 Tadek Zinowski
355 Robert Budzyński
354 Magdalena Bielska
353 Monika Borkowska-Peszke
352 Agnieszka Lebiecka-Smith
351 Natalia Strzelecka
350 Julita Gałek
349 Anna Furmann
348 Ewa Rubczewska
347 Anna Fafinska
346 Magda Kołomańska
345 Marek i Dorota Wawrzyniak
344 Beata Kurowicka
343 Małgorzata Nowogońska
342 Jolanta Lebiedź
341 Barbara Siedlaczek
340 Anna Modrak-Wójcik
339 Maciek Pisuk
338 Agata Półrola
337 Anna Pilawska-Sita
336 Regina Gębal
335 Jolanta Polańska
334 Hanna Szulczewska
333 Maciej Kaseja
332 Łukasz Magiera
331 Malgorzata Florkiewicz
330 Małgorzata Porada-Labuda
329 Gabriel Zgirski
328 Barbara Rachwał
327 Marta Cobel-Tokarska
326 Violetta Caputa
325 Nina Krasnopolska
324 Mateusz Wolsza
323 Marina Kirschke
322 Jolanta Walenciak
321 Malgorzata Halasa
320 Ryszard Walenciak
319 Ewa Fablik
318 Grażyna Wiśniewska
317 Maria Szmidt
316 Hanna Borowska
315 Magdalena Bobińska
314 Maria Ławniczek
313 Tomasz Turczyński
312 Helena Kowalczuk
311 Shoshana Ronen
310 Malgorzata Michajluk
309 Adam Czech
308 Mateusz Grycman
307 Stanisława Szùlar
306 Bożenna Morawska
305 Piotr Jabłoński
304 Beata Błędowska
303 Anna Ginalska
302 Jolanta Hanc
301 Sabina Kwiatkowska
300 Urszula Niziołek-Janiak
299 Anna Pupiec
298 Katarzyna Diedtrich
297 Danuta Ciemska
296 Malgorzata Rogozinska
295 Jerzy Kuta
294 Anna Wrzosek
293 Joanna Klimowicz
292 Katarzyna Szubert
291 Dariusz Dumanowski
290 Anna Cybulska
289 Natalia Gebert
288 Malgorzata Michalik
287 Piotr Niemczyk
286 Tomasz Młynek
285 Tomasz Bedyk
284 janusz podemski
283 Mateusz Penno
282 Monika Radon
281 Bogdan Sawłowiec
280 Przemek Duran
279 Regina Żmuda
278 Malgorzata Lukaszewicz
277 Darek Zapędowski
276 Maja Jagodzinska
275 Wanda Dumanowska
274 Krystyna Prokop
273 Marcin Chęciński
272 Edyta Sobocińska
271 Wojciech Krasnopolski
270 Danuta Briks
269 Agata Firlej
268 Ada Razak Hady
267 Ewa Antos
266 Kamil Michałowski
265 Bartłomiej Fornalczyk
264 Bogumiła Szular
263 Zuzanna Razak Hady
262 Anna Clark
261 Bożena Solecka
260 Anna Razak Hady
259 Wojciech Nowaczyk
258 Monika Urbanowicz
257 Danuta Kuroń
256 Agnieszka Krasnopolska
255 Janina Grzech
254 Katarzyna Synenko
253 Rafal Jaskulski
252 Sylwia Pawłowska
251 Monika Kraszewska
250 Magdalena Miech
249 Magdalena Grzech
248 Marzena Szymkiewicz Lewandowska
247 Damian Wutke
246 Klaudia Binek
245 Cezary Ulasinski
244 Wojciech Kuranty
243 Agnieszka Jankowska- Rachel
242 Joanna Kompa
241 Renata Jezior
240 Marek Gumkowski
239 Monika Prochwicz-Mulder
238 Grzegorz Borys
237 Jolanta Sokolowska
236 Ewelina Grzela
235 Piotr Wójcik
234 Katarzyna Szełemej-Pobożniak
233 Natalia Cebula
232 Krzysztof Kleczkowski
231 Aleksandra Oleksiak
230 Jerzy Czech
229 Małgorzata Bielecka-Hołda
228 Agnieszka Osikowicz-Chwaja
227 Judyta Wachowska
226 Stanisława Kuzio-Podrucka
225 Elżbieta Śpiączka
224 Jolanta Rusiecka-Kędziora
223 Beata Pleskaczyńska
222 Wacław Paulewicz
221 Bartosz Żurawiecki
220 Małgorzata Siniakiewicz
219 Anna Toczyska
218 Jadwiga Roemert-Wozniak
217 Dorota Trzpil
216 Krystyna Samojlo Owczarek
215 Grzegorz Drozd
214 Hanna Mańkowska
213 Beata Biniek
212 Katarzyna Marcysiak
211 Ewa Szukalska
210 Patrycja Marciniak-Stępak
209 Franciszek Burski
208 Agata Lewandowska
207 Natalia Góra
206 Ewa Nieznaj
205 MAGDALENA MADEJ
204 Aleksandra Bobrowska
203 Marek Strzelecki
202 Magda Timofiejew-Orfinger
201 Elzbieta Rutkowska_Hopkin
200 Piotr Karkoszka
199 Piotr Pleskaczynski
198 Józef Kulpa
197 Paweł Rutkiewicz
196 Dorota Halaburda
195 Grażyna Klockiewicz
194 Elzbieta Michalska
193 Anna Chelstowska
192 Jacek Zakowski
191 Maria Napiórkowska
190 Wioletta Materowicz
189 Barbara Filipczuk
188 Magdalena Sitarz
187 Marta Żakowska
186 Dominik Górak
185 Marta Dzyr
184 Jolanta Dziuda
183 Malwina Konera
182 Maria Szypulska
181 Agnieszka Deja
180 Marek Madej-Sierski
179 Paweł Olejniczak
178 Beata Piekarczyk
177 Anna Deptuła
176 Karolina Pesz
175 Agata Otok-Białecka
174 Magda Klim
173 Anna Jachowicz
172 Maciej Liwinski
171 Hanna Dębecka
170 Urszula Łabuńska
169 Joanna Suska
168 Marek Latos
167 Barbara Cetnar-Miech
166 Magdalena Górak
165 Adam Krakiewicz
164 Agata Strzelecka-Misonne
163 Agata Rosa
162 Katarzyna Dudek
161 Agata Kaczmarczyk
160 Renata Kawecka
159 Tadeusz Jakrzewski
158 Jacek Maciejczyk
157 Teresa Nadra
156 Ewa Nicewicz
155 Viola Chitro
154 Katarzyna Kraszewska
153 Urszula Wyrwalska
152 Karolina Ziębińska-Lewandowska
151 Sławomir Białek
150 Paweł Chrząszcz
149 Tomasz Marczak
148 Agnieszka Pietrzak
147 Agnieszka Wałyniec
146 Mariusz Pęski
145 T. Wadas
144 Małgorzata Maniszewska
143 Agnieszka Batorek
142 Helena Domek
141 Katarzyna Kolasińska
140 Marek Lemański
139 Iwona Wyszogrodzka
138 Magdalena Sylwestruk
137 Jerzy Dramowicz
136 Tadeusz Kowalski
135 Magdalena Markiewicz-Michalska
134 Janina Wienzek
133 Aneta Suchecka
132 Paweł Wróblewski
131 Agnieszka Dzikowska
130 Magdalena Fertak
129 Ewa Krzemińska
128 Anna Wańkowicz
127 Tatiana Maciejczyk-Bokus
126 Mariusz redlicki
125 Leokadia Jung
124 Robert Hoffman
123 Danuta Zawadzka
122 Dorota Swinarska
121 Michał Ciereszko
120 Radosław Baszuk
119 Agnieszka Wdowczyk
118 Andrzej Lenartowicz
117 Dariusz Bobak
116 Krzysztof Podemski
115 Wojciech Szczęsny
114 Dorota Przerwa
113 Loreta Szałańska
112 Jarosław Wiśniewski
111 Tadeusz Zieliński
110 Krzysztof Łoziński
109 Anna Miedzińska
108 Barbara Konecka Sielicka
107 Bartłomiej Piotrowski
106 Kajetan Wróblewski
105 Jacek Szymanderski
104 Katarzyna Szczypska
103 Dominika Przychodzień
102 Katarzyna Pikulska
101 Marcin Mycielski
100 Zuzanna Lesiak
99 Wiktoria Magnuszewska
98 Anna Kulesza
97 Ludmiła Kozłowska
96 Mikołaj Janeczek
95 Bernard van der Esch
94 Angelika Domańska
93 Justyna Butrymowicz
92 Franek Broda
91 Dominik Berliński
90 Grzegorz Antoszewski
89 Natalia Klima-Piotrowska
88 Michał Dadlez
87 Urszula Moszczyńska
86 Justyna Mazur
85 Ilona Michalak
84 Emilia Łach
83 Ryszard Kirkało
82 Andrzej Bobkowski
81 Bożena Dymet
80 Paweł Wrabec
79 Linianna Dyks
78 Kinga Kamińska
77 Małgorzata Farynowska
76 Magda Witort
75 Tadeusz Kawa
74 Mirosława Pietkiewicz
73 Agnieszka Markowska
72 Maciej Orłowski
71 Anna Paździejewska
70 Ewelina Pieńczewska
69 Aleksandra Dyks-Łepek
68 Wiesław Jasik
67 Danuta Stępkowska
66 Magdalena Urbańska-Jasik
65 Izabela Witowska
64 Justyna Sobolewska
63 Krzysztof Frasz
62 Justyna Komowska
61 Andrzej Musielak
60 Piotr Jaskólski
59 Malwina Chmara
58 Roman Leppert
57 Krzysztof Sokołowski
56 Jan Ordyński
55 Ryszard Krynicki
54 Katarzyna Kulik-Frasz
53 Alina Gąsiorek
52 Piotr Stańczak
51 Michał Bukowiński
50 Mariusz Pokora
49 Adam Lach
48 Dariusz Durau
47 Bartosz Wienzek
46 Marta Bogdanowicz
45 Jacek Zabokrzycki
44 Andrzej Kowalski
43 Michał Soszyński
42 Katarzyna Urbaniak
41 Ewa Trojanowska
40 Bartosz Łepecki
39 Łukasz Krencik
38 Piotr Fijałkowski
37 Bartosz Kramek
36 Magdalena Pecul-Kudelska
35 Paweł Kasprzak
34 Wojciech Kinasiewicz
33 Kuba Karyś
32 Jacek Grzegorz Wiśniewski
31 Piotr Pytlakowski
30 Jerzy Wójcik
29 Jędrzej Skłodowski
28 Paweł Smoleński
27 Adriana Rozwadowska
26 Karol Rębisz
25 Katarzyna Pawłowska
24 Waldemar Paś
23 Hubert Orzechowski
22 Aleksandra Mijakoska-Siemion
21 Małgorzata Dąbrowska
20 Wojciech Maziarski
19 Mirosław Maciorowski
18 Katarzyna Ludwińska
17 Anna Kołtunowicz
16 Aleksandra Klich-Siewiorek
15 Maciej Jarkowiec
14 Tomasz Jakubowski
13 Jacek Rakowiecki
12 Wojciech Czuchnowski
11 Marek Beylin
10 Ewa Siedlecka
9 Agnieszka Holland
8 Ireneusz Krzemiński
7 Andrzej Leder
6 Stanisław Obirek
5 Magdalena Środa
4 Kuba Wygnański
3 Wojciech Sadurski
2 Danuta Przywara
1 Adam Bodnar